ATS Compact NS và NSX

2 MCCB 3P, 4P đóng cắt bằng điện, 2 motor gắn vào CB

Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNSX010F3FTM - 3P 100A 36kA

ATSNSX010F3FTM

Price List: 63.825.300 VNĐ

Giá bán: 29.591.730 VNĐ

Đặt hàng
- 49%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNSX016F3FTM - 3P 160A 36kA

ATSNSX016F3FTM

Price List: 69.110.800 VNĐ

Giá bán: 32.042.280 VNĐ

Đặt hàng
- 49%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNSX025F3FTM - 3P 250A 36kA

ATSNSX025F3FTM

Price List: 78.444.300 VNĐ

Giá bán: 36.369.630 VNĐ

Đặt hàng
- 49%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNSX040N3FMI2 - 3P 400A 50kA

ATSNSX040N3FMI2

Price List: 125.162.400 VNĐ

Giá bán: 58.029.840 VNĐ

Đặt hàng
- 49%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNSX063N3FMI2 - 3P 630A 50kA

ATSNSX063N3FMI2

Price List: 138.712.200 VNĐ

Giá bán: 64.312.020 VNĐ

Đặt hàng
- 49%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNSX010F4FTM - 4P 100A 36kA

ATSNSX010F4FTM

Price List: 69.058.000 VNĐ

Giá bán: 32.017.800 VNĐ

Đặt hàng
- 49%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNSX016F4FTM - 4P 160A 36kA

ATSNSX016F4FTM

Price List: 76.045.200 VNĐ

Giá bán: 35.257.320 VNĐ

Đặt hàng
- 49%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNSX025F4FTM - 4P 250A 36kA

ATSNSX025F4FTM

Price List: 87.533.600 VNĐ

Giá bán: 40.583.760 VNĐ

Đặt hàng
- 49%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNSX040N4FMI2 - 4P 400A 50kA

ATSNSX040N4FMI2

Price List: 134.170.300 VNĐ

Giá bán: 62.206.230 VNĐ

Đặt hàng
- 49%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNSX063N4FMI2 - 4P 630A 50kA

ATSNSX063N4FMI2

Price List: 150.736.300 VNĐ

Giá bán: 69.886.830 VNĐ

Đặt hàng
- 49%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNSX010H3FTM - 3P 100A 70kA

ATSNSX010H3FTM

Price List: 66.096.800 VNĐ

Giá bán: 30.644.880 VNĐ

Đặt hàng
- 49%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNSX016H3FTM - 3P 160A 70kA

ATSNSX016H3FTM

Price List: 73.723.100 VNĐ

Giá bán: 34.180.710 VNĐ

Đặt hàng
- 49%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNSX025H3FTM - 3P 250A 70kA

ATSNSX025H3FTM

Price List: 84.148.900 VNĐ

Giá bán: 39.014.490 VNĐ

Đặt hàng
- 49%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNSX040H3FMI2 - 3P 400A 70kA

ATSNSX040H3FMI2

Price List: 130.931.900 VNĐ

Giá bán: 60.704.790 VNĐ

Đặt hàng
- 49%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNSX063H3FMI2 - 3P 630A 70kA

ATSNSX063H3FMI2

Price List: 145.205.500 VNĐ

Giá bán: 67.322.550 VNĐ

Đặt hàng
- 49%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNSX010H4FTM - 4P 100A 70kA

ATSNSX010H4FTM

Price List: 70.704.700 VNĐ

Giá bán: 32.781.270 VNĐ

Đặt hàng
- 49%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNSX016H4FTM - 4P 160A 70kA

ATSNSX016H4FTM

Price List: 78.640.100 VNĐ

Giá bán: 36.460.410 VNĐ

Đặt hàng
- 49%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNSX025H4FTM - 4P 250A 70kA

ATSNSX025H4FTM

Price List: 94.886.000 VNĐ

Giá bán: 43.992.600 VNĐ

Đặt hàng
- 49%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNSX040H4FMI2 - 4P 400A 70kA

ATSNSX040H4FMI2

Price List: 139.059.800 VNĐ

Giá bán: 64.473.180 VNĐ

Đặt hàng
- 49%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNSX063H4FMI2 - 4P 630A 70kA

ATSNSX063H4FMI2

Price List: 164.532.500 VNĐ

Giá bán: 76.283.250 VNĐ

Đặt hàng
- 49%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNS06bN3E2 - 3P 630A 50kA

ATSNS06bN3E2

Price List: 220.579.700 VNĐ

Giá bán: 102.268.770 VNĐ

Đặt hàng
- 49%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNS080N3E2 - 3P 800A 50kA

ATSNS080N3E2

Price List: 228.790.100 VNĐ

Giá bán: 106.075.410 VNĐ

Đặt hàng
- 49%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNS100N3E2 - 3P 1000A 50kA

ATSNS100N3E2

Price List: 234.704.800 VNĐ

Giá bán: 108.817.680 VNĐ

Đặt hàng
- 49%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNS125N3E2 - 3P 1250A 50kA

ATSNS125N3E2

Price List: 281.292.000 VNĐ

Giá bán: 118.909.800 VNĐ

Đặt hàng
- 53.5%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNS160N3E2 - 3P 1600A 50kA

ATSNS160N3E2

Price List: 312.510.000 VNĐ

Giá bán: 132.106.500 VNĐ

Đặt hàng
- 53.5%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNS06bN4E2 - 4P 630A 50kA

ATSNS06bN4E2

Price List: 253.496.100 VNĐ

Giá bán: 117.530.010 VNĐ

Đặt hàng
- 49%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNS080N4E2 - 4P 800A 50kA

ATSNS080N4E2

Price List: 266.069.100 VNĐ

Giá bán: 123.359.310 VNĐ

Đặt hàng
- 49%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNS100N4E2 - 4P 1000A 50kA

ATSNS100N4E2

Price List: 280.293.200 VNĐ

Giá bán: 129.954.120 VNĐ

Đặt hàng
- 49%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNS125N4E2 - 4P 1250A 50kA

ATSNS125N4E2

Price List: 340.572.100 VNĐ

Giá bán: 143.969.115 VNĐ

Đặt hàng
- 53.5%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNS160N4E2 - 4P 1600A 50kA

ATSNS160N4E2

Price List: 383.944.000 VNĐ

Giá bán: 162.303.600 VNĐ

Đặt hàng
- 53.5%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNS06bH3E2 - 3P 630A 70kA

ATSNS06bH3E2

Price List: 233.544.300 VNĐ

Giá bán: 108.279.630 VNĐ

Đặt hàng
- 49%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNS080H3E2 - 3P 800A 70kA

ATSNS080H3E2

Price List: 239.101.500 VNĐ

Giá bán: 110.856.150 VNĐ

Đặt hàng
- 49%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNS100H3E2 - 3P 1000A 70kA

ATSNS100H3E2

Price List: 257.263.600 VNĐ

Giá bán: 119.276.760 VNĐ

Đặt hàng
- 49%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNS125H3E2 - 3P 1250A 70kA

ATSNS125H3E2

Price List: 299.559.700 VNĐ

Giá bán: 126.632.055 VNĐ

Đặt hàng
- 53.5%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNS160H3E2 - 3P 1600A 70kA

ATSNS160H3E2

Price List: 334.182.200 VNĐ

Giá bán: 141.267.930 VNĐ

Đặt hàng
- 53.5%

Dành cho đại lý

Cơ hội cập nhật kịp thời những ưu đãi đặc biệt từ Chúng tôi

Dành cho đại lý

CTCP THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN
Mã số thuế:0105786990
ĐKKD/QĐTL:09/02/2012
ĐCVP: Số 16 ngõ 553 Giải Phóng - Giáp Bát - Hoàng Mai - HN
ĐT: (024)35409147 - 0912290680 - 0968095221
Email: ceo.longnguyen@gmail.com

Tuân thủ nghị định số 185/2013/ND-CP của Chính Phủ và luật quảng cáo số 16/2012/QH13 về kinh doanh bán hàng qua mạng, www.evnonline.vn không mua bán qua mạng Internet. Website chỉ là kênh thông tin giới thiệu công ty và sản phẩm Schneider, Kyoritsu