ATS Compact NS và NSX

2 MCCB 3P, 4P đóng cắt bằng điện, 2 motor gắn vào CB

Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNSX010F3FTM 3P 100A 36kA

ATSNSX010F3FTM

Price List: 61.050.000 VNĐ

Giá bán: 29.415.000 VNĐ

Đặt hàng
- 47%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNSX016F3FTM 3P 160A 36kA

ATSNSX016F3FTM

Price List: 66.106.700 VNĐ

Giá bán: 31.851.410 VNĐ

Đặt hàng
- 47%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNSX025F3FTM 3P 250A 36kA

ATSNSX025F3FTM

Price List: 75.034.300 VNĐ

Giá bán: 36.152.890 VNĐ

Đặt hàng
- 47%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNSX040N3FMI2 3P 400A 50kA

ATSNSX040N3FMI2

Price List: 119.720.700 VNĐ

Giá bán: 57.683.610 VNĐ

Đặt hàng
- 47%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNSX063N3FMI2 3P 630A 50kA

ATSNSX063N3FMI2

Price List: 132.682.000 VNĐ

Giá bán: 63.928.600 VNĐ

Đặt hàng
- 47%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNSX010F4FTM 4P 100A 36kA

ATSNSX010F4FTM

Price List: 66.055.000 VNĐ

Giá bán: 31.826.500 VNĐ

Đặt hàng
- 47%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNSX016F4FTM 4P 160A 36kA

ATSNSX016F4FTM

Price List: 72.738.600 VNĐ

Giá bán: 35.046.780 VNĐ

Đặt hàng
- 47%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNSX025F4FTM 4P 250A 36kA

ATSNSX025F4FTM

Price List: 83.727.600 VNĐ

Giá bán: 40.341.480 VNĐ

Đặt hàng
- 47%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNSX040N4FMI2 4P 400A 50kA

ATSNSX040N4FMI2

Price List: 128.337.000 VNĐ

Giá bán: 61.835.100 VNĐ

Đặt hàng
- 47%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNSX063N4FMI2 4P 630A 50kA

ATSNSX063N4FMI2

Price List: 144.183.600 VNĐ

Giá bán: 69.470.280 VNĐ

Đặt hàng
- 47%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNSX010H3FTM 3P 100A 70kA

ATSNSX010H3FTM

Price List: 63.223.600 VNĐ

Giá bán: 30.462.280 VNĐ

Đặt hàng
- 47%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNSX016H3FTM 3P 160A 70kA

ATSNSX016H3FTM

Price List: 70.517.700 VNĐ

Giá bán: 33.976.710 VNĐ

Đặt hàng
- 47%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNSX025H3FTM 3P 250A 70kA

ATSNSX025H3FTM

Price List: 80.490.300 VNĐ

Giá bán: 38.781.690 VNĐ

Đặt hàng
- 47%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNSX040H3FMI2 3P 400A 70kA

ATSNSX040H3FMI2

Price List: 125.239.400 VNĐ

Giá bán: 60.342.620 VNĐ

Đặt hàng
- 47%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNSX063H3FMI2 3P 630A 70kA

ATSNSX063H3FMI2

Price List: 138.892.600 VNĐ

Giá bán: 66.920.980 VNĐ

Đặt hàng
- 47%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNSX010H4FTM 4P 100A 70kA

ATSNSX010H4FTM

Price List: 67.631.300 VNĐ

Giá bán: 32.585.990 VNĐ

Đặt hàng
- 47%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNSX016H4FTM 4P 160A 70kA

ATSNSX016H4FTM

Price List: 75.221.300 VNĐ

Giá bán: 36.242.990 VNĐ

Đặt hàng
- 47%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNSX025H4FTM 4P 250A 70kA

ATSNSX025H4FTM

Price List: 90.761.000 VNĐ

Giá bán: 43.730.300 VNĐ

Đặt hàng
- 47%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNSX040H4FMI2 4P 400A 70kA

ATSNSX040H4FMI2

Price List: 133.014.200 VNĐ

Giá bán: 64.088.660 VNĐ

Đặt hàng
- 47%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNSX063H4FMI2 4P 630A 70kA

ATSNSX063H4FMI2

Price List: 157.379.200 VNĐ

Giá bán: 75.828.160 VNĐ

Đặt hàng
- 47%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNS06bN3E2 3P 630A 50kA

ATSNS06bN3E2

Price List: 210.989.900 VNĐ

Giá bán: 101.658.770 VNĐ

Đặt hàng
- 47%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNS080N3E2 3P 800A 50kA

ATSNS080N3E2

Price List: 218.843.900 VNĐ

Giá bán: 105.442.970 VNĐ

Đặt hàng
- 47%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNS100N3E2 3P 1000A 50kA

ATSNS100N3E2

Price List: 269.063.300 VNĐ

Giá bán: 129.639.590 VNĐ

Đặt hàng
- 47%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNS125N3E2 3P 1250A 50kA

ATSNS125N3E2

Price List: 269.063.300 VNĐ

Giá bán: 129.639.590 VNĐ

Đặt hàng
- 47%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNS160N3E2 3P 1600A 50kA

ATSNS160N3E2

Price List: 298.923.900 VNĐ

Giá bán: 144.026.970 VNĐ

Đặt hàng
- 47%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNS06bN4E2 4P 630A 50kA

ATSNS06bN4E2

Price List: 242.476.300 VNĐ

Giá bán: 116.829.490 VNĐ

Đặt hàng
- 47%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNS080N4E2 4P 800A 50kA

ATSNS080N4E2

Price List: 254.502.600 VNĐ

Giá bán: 122.623.980 VNĐ

Đặt hàng
- 47%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNS100N4E2 4P 1000A 50kA

ATSNS100N4E2

Price List: 268.107.400 VNĐ

Giá bán: 129.179.020 VNĐ

Đặt hàng
- 47%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNS125N4E2 4P 1250A 50kA

ATSNS125N4E2

Price List: 325.766.100 VNĐ

Giá bán: 156.960.030 VNĐ

Đặt hàng
- 47%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNS160N4E2 4P 1600A 50kA

ATSNS160N4E2

Price List: 367.252.600 VNĐ

Giá bán: 176.948.980 VNĐ

Đặt hàng
- 47%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNS06bH3E2 3P 630A 70kA

ATSNS06bH3E2

Price List: 223.391.300 VNĐ

Giá bán: 107.633.990 VNĐ

Đặt hàng
- 47%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNS080H3E2 3P 800A 70kA

ATSNS080H3E2

Price List: 228.706.500 VNĐ

Giá bán: 110.194.950 VNĐ

Đặt hàng
- 47%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNS100H3E2 3P 1000A 70kA

ATSNS100H3E2

Price List: 246.078.800 VNĐ

Giá bán: 118.565.240 VNĐ

Đặt hàng
- 47%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNS125H3E2 3P 1250A 70kA

ATSNS125H3E2

Price List: 286.536.800 VNĐ

Giá bán: 138.058.640 VNĐ

Đặt hàng
- 47%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATSNS160H3E2 3P 1600A 70kA

ATSNS160H3E2

Price List: 319.653.400 VNĐ

Giá bán: 154.014.820 VNĐ

Đặt hàng
- 47%

Dành cho đại lý

Cơ hội cập nhật kịp thời những ưu đãi đặc biệt từ Chúng tôi

Dành cho đại lý

CTCP THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN
Mã số thuế:0105786990
ĐKKD/QĐTL:09/02/2012
ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim, Hoàng Mai, HN
ĐT: (024)35409147 - 0912290680
Email: ceo@longnguyenvn.com

Tuân thủ nghị định số 185/2013/ND-CP của Chính Phủ và luật quảng cáo số 16/2012/QH13 về kinh doanh bán hàng qua mạng, www.evnonline.vn không mua bán qua mạng Internet. Website chỉ là kênh thông tin giới thiệu công ty và sản phẩm Schneider, Kyoritsu