Contactor Tesys K

Contactor Tesys K dùng để điều khiển động cơ chạy thuận nghịch

Khởi động từ LC1K1210M7 3P AC3 12A

LC1K1210M7

Price List: 421.000 VNĐ

Giá bán: 229.636 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Khởi động từ LP1K0601MD 3P 6A 220Vdc

LP1K0601MD

Price List: 684.200 VNĐ

Giá bán: 373.200 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Khởi động từ LP1K0610MD 3P 6A 220Vdc

LP1K0610MD

Price List: 684.200 VNĐ

Giá bán: 373.200 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Khởi động từ LP1K0901MD 3P 9A 220Vdc

LP1K0901MD

Price List: 739.200 VNĐ

Giá bán: 403.200 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Khởi động từ LP1K0910MD 3P 9A 220Vdc

LP1K0910MD

Price List: 739.200 VNĐ

Giá bán: 403.200 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Khởi động từ LP1K1201MD 3P 12A 220Vdc

LP1K1201MD

Price List: 814.000 VNĐ

Giá bán: 444.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Khởi động từ LP1K1210MD 3P 12A 220Vdc

LP1K1210MD

Price List: 814.000 VNĐ

Giá bán: 444.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Khởi động từ LP1K0610ED 3P 6A 48Vdc

LP1K0610ED

Price List: 684.200 VNĐ

Giá bán: 373.200 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Khởi động từ LP1K0610FD 3P 6A 110Vdc

LP1K0610FD

Price List: 684.200 VNĐ

Giá bán: 373.200 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Khởi động từ LP1K0610JD 3P 6A 1No 12Vdc

LP1K0610JD

Price List: 684.200 VNĐ

Giá bán: 373.200 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Khởi động từ LP1K0610BD 3P 6A 24Vdc 1No

LP1K0610BD

Price List: 684.200 VNĐ

Giá bán: 373.200 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Khởi động từ LC1K0610B7 3P 6A 24V 1No

LC1K0610B7

Price List: 369.600 VNĐ

Giá bán: 201.600 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Khởi động từ LC1K0610E7 3P 6A 48V 1No

LC1K0610E7

Price List: 369.600 VNĐ

Giá bán: 201.600 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Khởi động từ LC1K0610F7 3P 6A 110V

LC1K0610F7

Price List: 369.600 VNĐ

Giá bán: 201.600 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Khởi động từ LC1K0610V7 3P 6A 400V 1No

LC1K0610V7

Price List: 369.600 VNĐ

Giá bán: 201.600 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Khởi động từ LP1K0601BD 3P 6A 24Vdc 1Nc

LP1K0601BD

Price List: 684.200 VNĐ

Giá bán: 373.200 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Khởi động từ LP1K0601ED 3P 6A 48Vdc

LP1K0601ED

Price List: 684.200 VNĐ

Giá bán: 373.200 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Khởi động từ LP1K0601FD 3P 6A 110Vdc

LP1K0601FD

Price List: 684.200 VNĐ

Giá bán: 373.200 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Khởi động từ LP1K0601JD 3P 6A 12Vdc

LP1K0601JD

Price List: 684.200 VNĐ

Giá bán: 373.200 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Khởi động từ LC1K0601B7 3P 6A 24Vac

LC1K0601B7

Price List: 369.600 VNĐ

Giá bán: 201.600 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Khởi động từ LC1K0601E7 3P 6A 48Vac

LC1K0601E7

Price List: 369.600 VNĐ

Giá bán: 201.600 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Khởi động từ LC1K0601F7 3P 6A 110Vac

LC1K0601F7

Price List: 369.600 VNĐ

Giá bán: 201.600 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Khởi động từ LC1K0910B7 3P 9A 24Vac 1No

LC1K0910B7

Price List: 415.800 VNĐ

Giá bán: 226.800 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Khởi động từ LC1K0910E7 3P 9A 48Vac 1No

LC1K0910E7

Price List: 415.800 VNĐ

Giá bán: 226.800 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Khởi động từ LC1K0910F7 3P 9A 110V 1No

LC1K0910F7

Price List: 415.800 VNĐ

Giá bán: 226.800 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Khởi động từ LP1K0910BD 3P 9A 24Vdc 1No

LP1K0910BD

Price List: 739.200 VNĐ

Giá bán: 403.200 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Khởi động từ LP1K0910ED 3P 9A 48Vdc

LP1K0910ED

Price List: 739.200 VNĐ

Giá bán: 403.200 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Khởi động từ LP1K0910FD 3P 9A 110Vdc

LP1K0910FD

Price List: 739.200 VNĐ

Giá bán: 403.200 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Khởi động từ LP1K0910JD 3P 9A 12Vdc

LP1K0910JD

Price List: 739.200 VNĐ

Giá bán: 403.200 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Khởi động từ LP1K0901BD 3P 9A 24Vdc 1Nc

LP1K0901BD

Price List: 739.200 VNĐ

Giá bán: 403.200 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Khởi động từ LP1K0901ED 3P 9A 48Vdc

LP1K0901ED

Price List: 739.200 VNĐ

Giá bán: 403.200 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Khởi động từ LP1K0901FD 3P 9A 110Vdc

LP1K0901FD

Price List: 739.200 VNĐ

Giá bán: 403.200 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Khởi động từ LP1K0901JD 3P 9A 12Vdc

LP1K0901JD

Price List: 739.200 VNĐ

Giá bán: 403.200 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Khởi động từ LC1K0901B7 3P 9A 24V 1Nc

LC1K0901B7

Price List: 415.800 VNĐ

Giá bán: 226.800 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Khởi động từ LC1K0901E7 3P 9A 48Vac

LC1K0901E7

Price List: 415.800 VNĐ

Giá bán: 226.800 VNĐ

Đặt hàng
- 40%

Dành cho đại lý

Cơ hội cập nhật kịp thời những ưu đãi đặc biệt từ Chúng tôi

Dành cho đại lý

CTCP THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN
Mã số thuế:0105786990
ĐKKD/QĐTL:09/02/2012
ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim, Hoàng Mai, HN
ĐT: (024)35409147 - 0912290680
Email: ceo@longnguyenvn.com

Tuân thủ nghị định số 185/2013/ND-CP của Chính Phủ và luật quảng cáo số 16/2012/QH13 về kinh doanh bán hàng qua mạng, www.evnonline.vn không mua bán qua mạng Internet. Website chỉ là kênh thông tin giới thiệu công ty và sản phẩm Schneider, Kyoritsu