Máy Cắt Không Khí MasterPact NW

- Masterpact NW 3P,4P loại H1, H2 kiểu Fixed, Drawout 800 - 6300A

Khóa CB 48535

48535

Price List: 4.211.000 VNĐ

Giá bán: 2.028.936 VNĐ

Đặt hàng
- 47%
Máy cắt không khí NW08H13F2 3P 800A 65kA FIXED

NW08H13F2

Price List: 94.209.500 VNĐ

Giá bán: 43.678.950 VNĐ

Đặt hàng
- 49%
Máy cắt không khí NW10H13F2 3P 1000A 65kA FIXED

NW10H13F2

Price List: 98.687.600 VNĐ

Giá bán: 45.755.160 VNĐ

Đặt hàng
- 49%
Máy cắt không khí NW12H13F2 3P 1250A 65kA FIXED

NW12H13F2

Price List: 111.588.400 VNĐ

Giá bán: 47.171.460 VNĐ

Đặt hàng
- 53.5%
Máy cắt không khí NW16H13F2 3P 1600A 65kA FIXED

NW16H13F2

Price List: 121.556.600 VNĐ

Giá bán: 51.385.290 VNĐ

Đặt hàng
- 53.5%
Máy cắt không khí NW20H13F2 3P 2000A 65kA FIXED

NW20H13F2

Price List: 135.788.400 VNĐ

Giá bán: 57.401.460 VNĐ

Đặt hàng
- 53.5%
Máy cắt không khí NW25H13F2 3P 2500A 65kA FIXED

NW25H13F2

Price List: 187.194.700 VNĐ

Giá bán: 79.132.305 VNĐ

Đặt hàng
- 53.5%
Máy cắt không khí NW32H13F2 3P 3200A 65kA FIXED

NW32H13F2

Price List: 222.878.700 VNĐ

Giá bán: 94.216.905 VNĐ

Đặt hàng
- 53.5%
Máy cắt không khí NW40H13F2 3P 4000A 65kA FIXED

NW40H13F2

Price List: 338.877.000 VNĐ

Giá bán: 143.252.550 VNĐ

Đặt hàng
- 53.5%
Máy cắt không khí NW4BH13F2 3P 4000A 100kA FIXED

NW4BH13F2

Price List: 450.561.100 VNĐ

Giá bán: 190.464.465 VNĐ

Đặt hàng
- 53.5%
Máy cắt không khí NW50H13F2 3P 5000A 100kA FIXED

NW50H13F2

Price List: 584.840.300 VNĐ

Giá bán: 247.227.945 VNĐ

Đặt hàng
- 53.5%
Máy cắt không khí NW63H13F2 3P 6300A 100kA FIXED

NW63H13F2

Price List: 781.862.400 VNĐ

Giá bán: 330.514.560 VNĐ

Đặt hàng
- 53.5%
Máy cắt không khí NW08H14F2 4P 800A 65kA FIXED

NW08H14F2

Price List: 115.478.000 VNĐ

Giá bán: 15.747.000 VNĐ

Đặt hàng
- 85%
Máy cắt không khí NW10H14F2 4P 1000A 65kA FIXED

NW10H14F2

Price List: 121.555.500 VNĐ

Giá bán: 56.357.550 VNĐ

Đặt hàng
- 49%
Máy cắt không khí NW12H14F2 4P 1200A 65kA FIXED

NW12H14F2

Price List: 138.732.000 VNĐ

Giá bán: 58.645.800 VNĐ

Đặt hàng
- 53.5%
Máy cắt không khí NW16H14F2 4P 1600A 65kA FIXED

NW16H14F2

Price List: 159.601.200 VNĐ

Giá bán: 67.467.780 VNĐ

Đặt hàng
- 53.5%
Máy cắt không khí NW20H14F2 4P 2000A 65kA FIXED

NW20H14F2

Price List: 179.226.300 VNĐ

Giá bán: 75.763.845 VNĐ

Đặt hàng
- 53.5%
Máy cắt không khí NW25H14F2 4P 2500A 65kA FIXED

NW25H14F2

Price List: 237.304.100 VNĐ

Giá bán: 100.314.915 VNĐ

Đặt hàng
- 53.5%
Máy cắt không khí NW32H14F2 4P 3200A 65kA FIXED

NW32H14F2

Price List: 278.363.800 VNĐ

Giá bán: 117.671.970 VNĐ

Đặt hàng
- 53.5%
Máy cắt không khí NW40H14F2 4P 4000A 65kA FIXED

NW40H14F2

Price List: 424.470.200 VNĐ

Giá bán: 179.435.130 VNĐ

Đặt hàng
- 53.5%
Máy cắt không khí NW4BH14F2 4P 4000A 100kA FIXED

NW4BH14F2

Price List: 556.834.300 VNĐ

Giá bán: 235.389.045 VNĐ

Đặt hàng
- 53.5%
Máy cắt không khí NW50H14F2 4P 5000A 100kA FIXED

NW50H14F2

Price List: 722.558.100 VNĐ

Giá bán: 305.445.015 VNĐ

Đặt hàng
- 53.5%
Máy cắt không khí NW63H14F2 4P 6300A 100kA FIXED

NW63H14F2

Price List: 953.557.000 VNĐ

Giá bán: 403.094.550 VNĐ

Đặt hàng
- 53.5%
Máy cắt không khí NW08H13D2 3P 800A 65kA DRAWOUT

NW08H13D2

Price List: 130.062.900 VNĐ

Giá bán: 60.301.890 VNĐ

Đặt hàng
- 49%
Máy cắt không khí NW10H13D2 3P 1000A 65kA DRAWOUT

NW10H13D2

Price List: 137.357.000 VNĐ

Giá bán: 63.683.700 VNĐ

Đặt hàng
- 49%
Máy cắt không khí NW12H13D2 3P 1250A 65kA DRAWOUT

NW12H13D2

Price List: 154.577.500 VNĐ

Giá bán: 65.344.125 VNĐ

Đặt hàng
- 53.5%
Máy cắt không khí NW16H13D2 3P 1600A 65kA DRAWOUT

NW16H13D2

Price List: 176.000.000 VNĐ

Giá bán: 74.400.000 VNĐ

Đặt hàng
- 53.5%
Máy cắt không khí NW20H13D2 3P 2000A 65kA DRAWOU

NW20H13D2

Price List: 194.547.100 VNĐ

Giá bán: 82.240.365 VNĐ

Đặt hàng
- 53.5%
Máy cắt không khí NW25H13D2 3P 2500A 65kA DRAWOUT

NW25H13D2

Price List: 243.772.100 VNĐ

Giá bán: 103.049.115 VNĐ

Đặt hàng
- 53.5%
Máy cắt không khí NW32H13D2 3P 3200A 65kA DRAWOUT

NW32H13D2

Price List: 313.929.000 VNĐ

Giá bán: 132.706.350 VNĐ

Đặt hàng
- 53.5%
Máy cắt không khí NW40H13D2 3P 4000A 65kA DRAWOUT

NW40H13D2

Price List: 441.723.700 VNĐ

Giá bán: 186.728.655 VNĐ

Đặt hàng
- 53.5%
Máy cắt không khí NW4BH13D2 3P 4000A 100kA DRAWOUT

NW4BH13D2

Price List: 601.349.100 VNĐ

Giá bán: 254.206.665 VNĐ

Đặt hàng
- 53.5%
Máy cắt không khí NW50H13D2 3P 5000A 100kA DRAWOUT

NW50H13D2

Price List: 750.893.000 VNĐ

Giá bán: 317.422.950 VNĐ

Đặt hàng
- 53.5%
Máy cắt không khí NW63H13D2 3P 6300A 100kA DRAWOUT

NW63H13D2

Price List: 971.001.900 VNĐ

Giá bán: 450.191.790 VNĐ

Đặt hàng
- 49%
Máy cắt không khí NW08H14D2 4P 800A 65kA DRAWOUT

NW08H14D2

Price List: 156.193.400 VNĐ

Giá bán: 72.416.940 VNĐ

Đặt hàng
- 49%

Dành cho đại lý

Cơ hội cập nhật kịp thời những ưu đãi đặc biệt từ Chúng tôi

Dành cho đại lý

CTCP THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN
Mã số thuế:0105786990
ĐKKD/QĐTL:09/02/2012
ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim, Hoàng Mai, HN
ĐT: (024)35409147 - 0912290680
Email: ceo@longnguyenvn.com

Tuân thủ nghị định số 185/2013/ND-CP của Chính Phủ và luật quảng cáo số 16/2012/QH13 về kinh doanh bán hàng qua mạng, www.evnonline.vn không mua bán qua mạng Internet. Website chỉ là kênh thông tin giới thiệu công ty và sản phẩm Schneider, Kyoritsu