Máy Cắt Không Khí MasterPact NW

- Masterpact NW 3P,4P loại H1, H2 kiểu Fixed, Drawout 800 - 6300A

Máy cắt không khí ACB schneider 1600A Icu 100kA loại Fix NW16H23F2

NW16H23F2

Price List: 157.221.900 VNĐ

Giá bán: 64.318.050 VNĐ

Đặt hàng
- 55%
Máy cắt không khí NW25H24D2 - 4P 2500A 100kA DRAWOUT

NW25H24D2

Price List: 391.816.700 VNĐ

Giá bán: 160.288.650 VNĐ

Đặt hàng
- 55%
Máy cắt không khí NW40H24D2 - 4P 4000A 100kA DRAWOUT

NW40H24D2

Price List: 680.144.300 VNĐ

Giá bán: 278.240.850 VNĐ

Đặt hàng
- 55%
Máy cắt không khí NW4BH24D2 - 4P 4000A 150kA DRAWOUT

NW4BH24D2

Price List: 944.079.400 VNĐ

Giá bán: 386.214.300 VNĐ

Đặt hàng
- 55%
Máy cắt không khí NW50H24D2 - 4P 5000A 150kA DRAWOUT

NW50H24D2

Price List: 1.167.408.000 VNĐ

Giá bán: 477.576.000 VNĐ

Đặt hàng
- 55%
Máy cắt không khí NW63H24D2 - 4P 6300A 150kA DRAWOUT

NW63H24D2

Price List: 1.494.218.000 VNĐ

Giá bán: 611.271.000 VNĐ

Đặt hàng
- 55%
Máy cắt không khí ACB 4P 3200A 100kA DRAWOUT NW32H24D2

NW32H24D2

Price List: 496.760.000 VNĐ

Giá bán: 203.220.000 VNĐ

Đặt hàng
- 55%
Máy cắt không khí NW 1600A H1 4P D/O MLOGIC 6 NW16H14D6

NW16H14D6

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 55%
Máy cắt không khí NW08H13F2 - 3P 800A 65kA FIXED

NW08H13F2

Price List: 96.093.800 VNĐ

Giá bán: 42.805.420 VNĐ

Đặt hàng
- 51%
Máy cắt không khí NW10H13F2 - 3P 1000A 65kA FIXED

NW10H13F2

Price List: 100.661.000 VNĐ

Giá bán: 44.839.900 VNĐ

Đặt hàng
- 51%
Máy cắt không khí NW12H13F2 - 3P 1250A 65kA FIXED

NW12H13F2

Price List: 113.820.300 VNĐ

Giá bán: 46.562.850 VNĐ

Đặt hàng
- 55%
Máy cắt không khí NW16H13F2 - 3P 1600A 65kA FIXED

NW16H13F2

Price List: 123.987.600 VNĐ

Giá bán: 50.722.200 VNĐ

Đặt hàng
- 55%
Máy cắt không khí NW20H13F2 - 3P 2000A 65kA FIXED

NW20H13F2

Price List: 138.504.300 VNĐ

Giá bán: 56.660.850 VNĐ

Đặt hàng
- 55%
Máy cắt không khí NW25H13F2 - 3P 2500A 65kA FIXED

NW25H13F2

Price List: 190.939.100 VNĐ

Giá bán: 78.111.450 VNĐ

Đặt hàng
- 55%
Máy cắt không khí NW32H13F2 - 3P 3200A 65kA FIXED

NW32H13F2

Price List: 227.335.900 VNĐ

Giá bán: 93.001.050 VNĐ

Đặt hàng
- 55%
Máy cắt không khí NW40H13F2 - 3P 4000A 65kA FIXED

NW40H13F2

Price List: 345.654.100 VNĐ

Giá bán: 141.403.950 VNĐ

Đặt hàng
- 55%
Máy cắt không khí NW4BH13F2 - 3P 4000A 100kA FIXED

NW4BH13F2

Price List: 459.572.300 VNĐ

Giá bán: 188.006.850 VNĐ

Đặt hàng
- 55%
Máy cắt không khí NW50H13F2 - 3P 5000A 100kA FIXED

NW50H13F2

Price List: 596.536.600 VNĐ

Giá bán: 244.037.700 VNĐ

Đặt hàng
- 55%
Máy cắt không khí NW63H13F2 - 3P 6300A 100kA FIXED

NW63H13F2

Price List: 797.500.000 VNĐ

Giá bán: 326.250.000 VNĐ

Đặt hàng
- 55%
Máy cắt không khí NW08H14F2 - 4P 800A 65kA FIXED

NW08H14F2

Price List: 117.788.000 VNĐ

Giá bán: 52.469.200 VNĐ

Đặt hàng
- 51%
Máy cắt không khí NW10H14F2 - 4P 1000A 65kA FIXED

NW10H14F2

Price List: 123.986.500 VNĐ

Giá bán: 55.230.350 VNĐ

Đặt hàng
- 51%
Máy cắt không khí NW12H14F2 - 4P 1200A 65kA FIXED

NW12H14F2

Price List: 141.506.200 VNĐ

Giá bán: 57.888.900 VNĐ

Đặt hàng
- 55%
Máy cắt không khí NW16H14F2 - 4P 1600A 65kA FIXED

NW16H14F2

Price List: 162.793.400 VNĐ

Giá bán: 66.597.300 VNĐ

Đặt hàng
- 55%
Máy cắt không khí NW20H14F2 - 4P 2000A 65kA FIXED

NW20H14F2

Price List: 182.811.200 VNĐ

Giá bán: 74.786.400 VNĐ

Đặt hàng
- 55%
Máy cắt không khí NW25H14F2 - 4P 2500A 65kA FIXED

NW25H14F2

Price List: 242.050.600 VNĐ

Giá bán: 99.020.700 VNĐ

Đặt hàng
- 55%
Máy cắt không khí NW32H14F2 - 4P 3200A 65kA FIXED

NW32H14F2

Price List: 283.930.900 VNĐ

Giá bán: 116.153.550 VNĐ

Đặt hàng
- 55%
Máy cắt không khí NW40H14F2 - 4P 4000A 65kA FIXED

NW40H14F2

Price List: 432.960.000 VNĐ

Giá bán: 177.120.000 VNĐ

Đặt hàng
- 55%
Máy cắt không khí NW4BH14F2 - 4P 4000A 100kA FIXED

NW4BH14F2

Price List: 567.970.700 VNĐ

Giá bán: 232.351.650 VNĐ

Đặt hàng
- 55%
Máy cắt không khí NW50H14F2 - 4P 5000A 100kA FIXED

NW50H14F2

Price List: 737.008.800 VNĐ

Giá bán: 301.503.600 VNĐ

Đặt hàng
- 55%
Máy cắt không khí NW63H14F2 - 4P 6300A 100kA FIXED

NW63H14F2

Price List: 972.627.700 VNĐ

Giá bán: 397.893.150 VNĐ

Đặt hàng
- 55%
Máy cắt không khí NW08H13D2 - 3P 800A 65kA DRAWOUT

NW08H13D2

Price List: 132.664.400 VNĐ

Giá bán: 59.095.960 VNĐ

Đặt hàng
- 51%
Máy cắt không khí NW10H13D2 - 3P 1000A 65kA DRAWOUT

NW10H13D2

Price List: 140.103.700 VNĐ

Giá bán: 62.409.830 VNĐ

Đặt hàng
- 51%
Máy cắt không khí NW12H13D2 - 3P 1250A 65kA DRAWOUT

NW12H13D2

Price List: 157.669.600 VNĐ

Giá bán: 64.501.200 VNĐ

Đặt hàng
- 55%
Máy cắt không khí NW16H13D2 - 3P 1600A 65kA DRAWOUT

NW16H13D2

Price List: 179.520.000 VNĐ

Giá bán: 73.440.000 VNĐ

Đặt hàng
- 55%
Máy cắt không khí NW20H13D2 - 3P 2000A 65kA DRAWOU

NW20H13D2

Price List: 198.437.800 VNĐ

Giá bán: 81.179.100 VNĐ

Đặt hàng
- 55%

Dành cho đại lý

Cơ hội cập nhật kịp thời những ưu đãi đặc biệt từ Chúng tôi

Dành cho đại lý

CTCP THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN
Mã số thuế:0105786990
ĐKKD/QĐTL:09/02/2012
ĐCVP: Số 16 ngõ 553 Giải Phóng - Giáp Bát - Hoàng Mai - HN
ĐT: (024)35409147 - 0912290680
Email: ceo.longnguyen@gmail.com

Tuân thủ nghị định số 185/2013/ND-CP của Chính Phủ và luật quảng cáo số 16/2012/QH13 về kinh doanh bán hàng qua mạng, www.evnonline.vn không mua bán qua mạng Internet. Website chỉ là kênh thông tin giới thiệu công ty và sản phẩm Schneider, Kyoritsu