Relay điều khiển K, D

Relay điều khiển loại K, D

Rờ Le Điều Khiển CA2KN40U7 4No 240V

CA2KN40U7

Price List: 37.247 VNĐ

Giá bán: 20.317 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Điều Khiển CAE22B5 2No 2Nc 110Vac

CAE22B5

Price List: 289.300 VNĐ

Giá bán: 157.800 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Điều Khiển CAE22E5 2No 2Nc 48Vac

CAE22E5

Price List: 289.300 VNĐ

Giá bán: 157.800 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Điều Khiển CAE22F5 2No 2Nc 110Vac

CAE22F5

Price List: 289.300 VNĐ

Giá bán: 157.800 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Điều Khiển CAE22M5 2No 2Nc 220Vac

CAE22M5

Price List: 289.300 VNĐ

Giá bán: 157.800 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Điều Khiển CAE22N5 2No 2Nc 415Vac

CAE22N5

Price List: 289.300 VNĐ

Giá bán: 157.800 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Điều Khiển CAE22Q5 2No 2Nc 380Vac

CAE22Q5

Price List: 289.300 VNĐ

Giá bán: 157.800 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Điều Khiển CAE22R5 2No 2Nc 440Vac

CAE22R5

Price List: 289.300 VNĐ

Giá bán: 157.800 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Điều Khiển CAE22U5 2No 2Nc 240Vac

CAE22U5

Price List: 289.300 VNĐ

Giá bán: 157.800 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Điều Khiển CAE31B5 3No 1Nc 24Vac

CAE31B5

Price List: 289.300 VNĐ

Giá bán: 157.800 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Điều Khiển CAE31E5 3No 1Nc 48Vac

CAE31E5

Price List: 289.300 VNĐ

Giá bán: 157.800 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Điều Khiển CAE31F5 3No 1Nc 110Vac

CAE31F5

Price List: 289.300 VNĐ

Giá bán: 157.800 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Điều Khiển CAE31M5 3No 1Nc 220Vac

CAE31M5

Price List: 289.300 VNĐ

Giá bán: 157.800 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Điều Khiển CAE31Q5 3No 1Nc 380Vac

CAE31Q5

Price List: 289.300 VNĐ

Giá bán: 157.800 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Điều Khiển CAE31R5 3No 1Nc 440Vac

CAE31R5

Price List: 289.300 VNĐ

Giá bán: 157.800 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Điều Khiển CAE31U5 3No 1Nc 240Vac

CAE31U5

Price List: 289.300 VNĐ

Giá bán: 157.800 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Điều Khiển CAE40B5 4No 24Vac

CAE40B5

Price List: 289.300 VNĐ

Giá bán: 157.800 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Điều Khiển CAE40E5 4No 48Vac

CAE40E5

Price List: 289.300 VNĐ

Giá bán: 157.800 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Điều Khiển CAE40F5 4No 110Vac

CAE40F5

Price List: 289.300 VNĐ

Giá bán: 157.800 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Điều Khiển CAE40M5 4No 220Vac

CAE40M5

Price List: 289.300 VNĐ

Giá bán: 157.800 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Điều Khiển CAE40N5 4No 415Vac

CAE40N5

Price List: 289.300 VNĐ

Giá bán: 157.800 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Điều Khiển CAE40Q5 4No 380Vac

CAE40Q5

Price List: 289.300 VNĐ

Giá bán: 157.800 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Điều Khiển CAE40R5 4No 440Vac

CAE40R5

Price List: 289.300 VNĐ

Giá bán: 157.800 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Điều Khiển CAE40U5 4No 240Vac

CAE40U5

Price List: 289.300 VNĐ

Giá bán: 157.800 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Điều Khiển CAD326P7 3NO+2NC 10A 230VAC

CAD326P7

Price List: 436.322 VNĐ

Giá bán: 237.994 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Điều Khiển CAD326M7AUXILIARY CONTACTOR

CAD326M7

Price List: 498.922 VNĐ

Giá bán: 272.139 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Điều Khiển CAD506M7AUXILIARY CONTACTOR

CAD506M7

Price List: 508.312 VNĐ

Giá bán: 277.261 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Điều Khiển CA2KN223B7RELAY SPRING TERMINALS

CA2KN223B7

Price List: 535.856 VNĐ

Giá bán: 292.285 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Điều Khiển CA3SK20BD 2NO 10A 24VDC

CA3SK20BD

Price List: 648.536 VNĐ

Giá bán: 353.747 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Điều Khiển CAD326FD 3NO+2NC Coil 110 Vdc

CAD326FD

Price List: 689.852 VNĐ

Giá bán: 376.283 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Điều Khiển CA2KN22B7 2No 2Nc 24V Ac Coil

CA2KN22B7

Price List: 696.300 VNĐ

Giá bán: 379.800 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Điều Khiển CA2KN22E7 2No 2Nc 48V

CA2KN22E7

Price List: 696.300 VNĐ

Giá bán: 379.800 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Điều Khiển CA2KN22F7 2No 2Nc 110V

CA2KN22F7

Price List: 696.300 VNĐ

Giá bán: 379.800 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Điều Khiển CA2KN22M7 2No 2Nc 220V

CA2KN22M7

Price List: 696.300 VNĐ

Giá bán: 379.800 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Điều Khiển CA2KN22P7 2No+2Nc 230V

CA2KN22P7

Price List: 696.300 VNĐ

Giá bán: 379.800 VNĐ

Đặt hàng
- 40%

Dành cho đại lý

Cơ hội cập nhật kịp thời những ưu đãi đặc biệt từ Chúng tôi

Dành cho đại lý

CTCP THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN
Mã số thuế:0105786990
ĐKKD/QĐTL:09/02/2012
ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim, Hoàng Mai, HN
ĐT: (024)35409147 - 0912290680
Email: ceo@longnguyenvn.com

Tuân thủ nghị định số 185/2013/ND-CP của Chính Phủ và luật quảng cáo số 16/2012/QH13 về kinh doanh bán hàng qua mạng, www.evnonline.vn không mua bán qua mạng Internet. Website chỉ là kênh thông tin giới thiệu công ty và sản phẩm Schneider, Kyoritsu