Contactor LC1D

Contactor loại D dùng ĐK động cơ công suất đến 75KW

Khoi dong tu LC1D 4P AC3 40A

LC1D40008E7

Price List: 5.650.700 VNĐ

Giá bán: 2.979.460 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Khởi động từ LC1D098ED - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - 440 V 20 A - 48 V DC coil

LC1D098ED

Price List: 2.172.500 VNĐ

Giá bán: 1.145.500 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Khởi động từ LC1D098F7 - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - 440 V 20 A - 110 V AC coil

LC1D098F7

Price List: 1.461.900 VNĐ

Giá bán: 770.820 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Khởi động từ LC1D098FD - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - 440 V 20 A - 110 V DC coil

LC1D098FD

Price List: 2.172.500 VNĐ

Giá bán: 1.145.500 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Khởi động từ LC1D098GD - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - 440 V 20 A - 125 V DC coil

LC1D098GD

Price List: 2.172.500 VNĐ

Giá bán: 1.145.500 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Khởi động từ LC1D098JD - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - 440 V 20 A - 12 V DC coil

LC1D098JD

Price List: 2.172.500 VNĐ

Giá bán: 1.145.500 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Khởi động từ LC1D098BD - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - 440 V 20 A - 24 V DC coil

LC1D098BD

Price List: 2.172.500 VNĐ

Giá bán: 1.145.500 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Khởi động từ LC1D098D7 - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - 440 V 20 A - 42 V AC coil

LC1D098D7

Price List: 1.461.900 VNĐ

Giá bán: 770.820 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Khởi động từ LC1D098E7 - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - 440 V 20 A - 48 V AC coil

LC1D098E7

Price List: 1.461.900 VNĐ

Giá bán: 770.820 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Khởi động từ LC1D098B7 - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - 440 V 20 A - 24 V AC coil

LC1D098B7

Price List: 1.461.900 VNĐ

Giá bán: 770.820 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Khởi động từ LC1D098M7 - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - 440 V 20 A - 220 V AC coil

LC1D098M7

Price List: 1.461.900 VNĐ

Giá bán: 770.820 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Khởi động từ LC1D098MD - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - 440 V 20 A - 220 V DC coil

LC1D098MD

Price List: 2.172.500 VNĐ

Giá bán: 1.145.500 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Khởi động từ LC1D098N7 - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - 440 V 20 A - 415 V AC coil

LC1D098N7

Price List: 1.461.900 VNĐ

Giá bán: 770.820 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Khởi động từ LC1D098P7 - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - 440 V 20 A - 230 V AC coil

LC1D098P7

Price List: 1.461.900 VNĐ

Giá bán: 770.820 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Khởi động từ LC1D098Q7 - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - 440 V 20 A - 380 V AC coil

LC1D098Q7

Price List: 1.461.900 VNĐ

Giá bán: 770.820 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Khởi động từ LC1D098R7 - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - 440 V 20 A - 440 V AC coil

LC1D098R7

Price List: 1.461.900 VNĐ

Giá bán: 770.820 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Khởi động từ LC1D098SD - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - 440 V 20 A - 72 V DC coil

LC1D098SD

Price List: 2.172.500 VNĐ

Giá bán: 1.145.500 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Khởi động từ LC1D098U7 - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - 440 V 20 A - 240 V AC coil

LC1D098U7

Price List: 1.461.900 VNĐ

Giá bán: 770.820 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Khởi động từ LC1D098UD - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - 440 V 20 A - 250 V DC coil

LC1D098UD

Price List: 2.172.500 VNĐ

Giá bán: 1.145.500 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Khởi động từ LC1D098V7 - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - 440 V 20 A - 400 V AC coil

LC1D098V7

Price List: 1.461.900 VNĐ

Giá bán: 770.820 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Khởi động từ LC1D09CD - 3P(3 NO) - AC-3 - 440 V 9 A - 36 V DC coil

LC1D09CD

Price List: 799.700 VNĐ

Giá bán: 374.405 VNĐ

Đặt hàng
- 48.5%
Khởi động từ LC1D09D7 - 3P(3 NO) - AC-3 - 440 V 9 A - 42 V AC coil

LC1D09D7

Price List: 473.000 VNĐ

Giá bán: 221.450 VNĐ

Đặt hàng
- 48.5%
Khởi động từ LC1D09E7 - 3P(3 NO) - AC-3 - 440 V 9 A - 48 V AC coil

LC1D09E7

Price List: 473.000 VNĐ

Giá bán: 221.450 VNĐ

Đặt hàng
- 48.5%
Khởi động từ LC1D09ED - 3P(3 NO) - AC-3 - 440 V 9 A - 48 V DC coil

LC1D09ED

Price List: 799.700 VNĐ

Giá bán: 374.405 VNĐ

Đặt hàng
- 48.5%
Khởi động từ LC1D09EL - 3P(3 NO) - AC-3 - 440 V 9 A - 48 V DC coil

LC1D09EL

Price List: 856.900 VNĐ

Giá bán: 401.185 VNĐ

Đặt hàng
- 48.5%
Khởi động từ LC1D09BL - 3P(3 NO) - AC-3 - 440 V 9 A - 24 V DC coil

LC1D09BL

Price List: 856.900 VNĐ

Giá bán: 401.185 VNĐ

Đặt hàng
- 48.5%
Khởi động từ LC1D09AL - 3P(3 NO) - AC-3 - 440 V 9 A -  5 V DC coil

LC1D09AL

Price List: 856.900 VNĐ

Giá bán: 401.185 VNĐ

Đặt hàng
- 48.5%
Khởi động từ LC1D09B7 - 3P(3 NO) - AC-3 - 440 V 9 A - 24 V AC coil

LC1D09B7

Price List: 473.000 VNĐ

Giá bán: 221.450 VNĐ

Đặt hàng
- 48.5%
Khởi động từ LC1D09BD - 3P(3 NO) - AC-3 - 440 V 9 A - 24 V DC coil

LC1D09BD

Price List: 799.700 VNĐ

Giá bán: 374.405 VNĐ

Đặt hàng
- 48.5%
Khởi động từ LC1D09F7 - 3P(3 NO) - AC-3 - 440 V 9 A - 110 V AC coil

LC1D09F7

Price List: 473.000 VNĐ

Giá bán: 221.450 VNĐ

Đặt hàng
- 48.5%
Khởi động từ LC1D09FD - 3P(3 NO) - AC-3 - 440 V 9 A - 110 V DC coil

LC1D09FD

Price List: 799.700 VNĐ

Giá bán: 374.405 VNĐ

Đặt hàng
- 48.5%
Khởi động từ LC1D09FE7 - 3P(3 NO) - AC-3 - 440 V 9 A - 48 V AC coil

LC1D09FE7

Price List: 473.000 VNĐ

Giá bán: 221.450 VNĐ

Đặt hàng
- 48.5%
Khởi động từ LC1D09FL - 3P(3 NO) - AC-3 - 440 V 9 A - 110 V DC coil

LC1D09FL

Price List: 856.900 VNĐ

Giá bán: 401.185 VNĐ

Đặt hàng
- 48.5%
Khởi động từ LC1D09GD - 3P(3 NO) - AC-3 - 440 V 9 A - 125 V DC coil

LC1D09GD

Price List: 799.700 VNĐ

Giá bán: 374.405 VNĐ

Đặt hàng
- 48.5%
Khởi động từ LC1D09JD - 3P(3 NO) - AC-3 - 440 V 9 A - 12 V DC coil

LC1D09JD

Price List: 799.700 VNĐ

Giá bán: 374.405 VNĐ

Đặt hàng
- 48.5%

Dành cho đại lý

Cơ hội cập nhật kịp thời những ưu đãi đặc biệt từ Chúng tôi

Dành cho đại lý

CTCP THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN
Mã số thuế:0105786990
ĐKKD/QĐTL:09/02/2012
ĐCVP: Số 16 ngõ 553 Giải Phóng - Giáp Bát - Hoàng Mai - HN
ĐT: (024)35409147 - 0912290680 - 0968095221
Email: ceo.longnguyen@gmail.com

Tuân thủ nghị định số 185/2013/ND-CP của Chính Phủ và luật quảng cáo số 16/2012/QH13 về kinh doanh bán hàng qua mạng, www.evnonline.vn không mua bán qua mạng Internet. Website chỉ là kênh thông tin giới thiệu công ty và sản phẩm Schneider, Kyoritsu