• Mr Trần Hiệp

  Mr Trần Hiệp

  0968095220

  kinhdoanh1@longnguyenvn.com


  Skype  

 • 
Mr Tiến Luận

  Mr Tiến Luận

  0962612755

  kinhdoanh2@longnguyenvn.com


  Skype  

 • 
Mr Đình Khuyến

  Mr Đình Khuyến

  0968095221

  kinhdoanh5@longnguyenvn.com


  Skype  

 • 
Mr Thanh Phong

  Mr Thanh Phong

  0984824281

  kinhdoanh6@longnguyenvn.com


  Skype  

 • 
Ms Ngát

  Ms Ngát

  0986209950

  kinhdoanh8@longnguyenvn.com


  Skype  

 • 
Mr Duy Long

  Mr Duy Long

  0912290680

  ceo.longnguyen@gmail.com


  Skype  

Đang truy cập Đang truy cập: 1142

Tổng truy cập Tổng truy cập:

A9MEM3235 - Triphase kWh meter CT MBus MID
- 52%

A9MEM3235 - Triphase kWh meter CT MBus MID

 • Mã SP: A9MEM3235
 • Price list: 9.284.000 đ
 • Giá bán: 4.051.200 đ
 • Thương hiệu: Schneider
 • Nước sản xuất: China
 • Tình trạng: Có sẵn
Số lượng Đặt mua

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

A9MEM3100 - TRIPHASE KWH METER 63A

A9MEM3100

Price List: 7.352.400 VNĐ

Giá bán: 3.208.320 VNĐ

Đặt hàng
- 52%
A9MEM3150 - TRIPHASE KWH METER 63A MODBUS

A9MEM3150

Price List: 8.134.500 VNĐ

Giá bán: 3.549.600 VNĐ

Đặt hàng
- 52%
A9MEM3165 - Triphase kWh meter 63A BACnet MID

A9MEM3165

Price List: 10.277.300 VNĐ

Giá bán: 4.484.640 VNĐ

Đặt hàng
- 52%
A9MEM3300 - TRIPHASE KWH METER 125A

A9MEM3300

Price List: 10.957.100 VNĐ

Giá bán: 4.781.280 VNĐ

Đặt hàng
- 52%
A9MEM3350 - TRIPHASE KWH METER 125A MODBUS

A9MEM3350

Price List: 10.305.900 VNĐ

Giá bán: 4.497.120 VNĐ

Đặt hàng
- 52%
A9MEM3365 - Triphase kWh meter 125A BACnet MID

A9MEM3365

Price List: 13.660.900 VNĐ

Giá bán: 5.961.120 VNĐ

Đặt hàng
- 52%
A9MEM3110 - TRIPHASE KWH METER 63A PULSE MID

A9MEM3110

Price List: 7.359.000 VNĐ

Giá bán: 3.211.200 VNĐ

Đặt hàng
- 52%
A9MEM3115 - TRIPHASE KWH METER 63A MULTI-TARIFF MID

A9MEM3115

Price List: 7.970.600 VNĐ

Giá bán: 3.478.080 VNĐ

Đặt hàng
- 52%
A9MEM3155 - TRIPHASE KWH METER 63A MODBUS MID

A9MEM3155

Price List: 8.554.700 VNĐ

Giá bán: 3.732.960 VNĐ

Đặt hàng
- 52%
A9MEM3175 - Triphase kWh meter 63A LON MID

A9MEM3175

Price List: 10.962.600 VNĐ

Giá bán: 4.783.680 VNĐ

Đặt hàng
- 52%
A9MEM3200 - TRIPHASE KWH METER CT

A9MEM3200

Price List: 6.504.300 VNĐ

Giá bán: 2.838.240 VNĐ

Đặt hàng
- 52%
A9MEM3210 - TRIPHASE KWH METER CT PULSE MID

A9MEM3210

Price List: 6.509.800 VNĐ

Giá bán: 2.840.640 VNĐ

Đặt hàng
- 52%
A9MEM3215 - TRIPHASE KWH METER CT MULTI-TARIFF MID

A9MEM3215

Price List: 7.339.200 VNĐ

Giá bán: 3.202.560 VNĐ

Đặt hàng
- 52%
A9MEM3250 - TRIPHASE KWH METER CT MODBUS

A9MEM3250

Price List: 7.416.200 VNĐ

Giá bán: 3.236.160 VNĐ

Đặt hàng
- 52%
A9MEM3255 - TRIPHASE KWH METER CT MODBUS MID

A9MEM3255

Price List: 7.913.400 VNĐ

Giá bán: 3.453.120 VNĐ

Đặt hàng
- 52%
A9MEM3265 - Triphase kWh meter CT BACnet MID

A9MEM3265

Price List: 9.485.300 VNĐ

Giá bán: 4.139.040 VNĐ

Đặt hàng
- 52%
A9MEM3275 - Triphase kWh meter CT LON MID

A9MEM3275

Price List: 10.285.000 VNĐ

Giá bán: 4.488.000 VNĐ

Đặt hàng
- 52%
A9MEM3310 - TRIPHASE KWH METER 125A PULSE MID

A9MEM3310

Price List: 10.961.500 VNĐ

Giá bán: 4.783.200 VNĐ

Đặt hàng
- 52%
A9MEM3335 - Triphase kWh meter 125A MBus MID

A9MEM3335

Price List: 13.282.500 VNĐ

Giá bán: 5.796.000 VNĐ

Đặt hàng
- 52%
A9MEM3355 - Triphase kWh meter 125A Modbus MID

A9MEM3355

Price List: 12.090.100 VNĐ

Giá bán: 5.275.680 VNĐ

Đặt hàng
- 52%
A9MEM3375 - Triphase kWh meter 125A LON MID

A9MEM3375

Price List: 14.690.500 VNĐ

Giá bán: 6.410.400 VNĐ

Đặt hàng
- 52%
Thông số kỹ thuật đang được cập nhật...!
Video đang được cập nhật...!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.