Khởi động mềm ATS48C32Q 320A 400V 75..250 KW
- 53%

Khởi động mềm ATS48C32Q 320A 400V 75..250 KW

  • Mã SP: ATS48C32Q
  • Price list: 85.800.000 đ
  • Giá bán: 36.660.000 đ
  • Thương hiệu: Schneider
  • Nước sản xuất: Indonesia
  • Tình trạng: Có sẵn
Số lượng Đặt mua

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

Khởi động mềm ATS48C17Y 690V 170V 37-160 KW

ATS48C17Y

Price List: 47.206.000 VNĐ

Giá bán: 20.169.836 VNĐ

Đặt hàng
- 53%
Khởi động mềm ATS48C11Q 110A 400V 22..90 KW

ATS48C11Q

Price List: 39.600.000 VNĐ

Giá bán: 16.920.000 VNĐ

Đặt hàng
- 53%
Khởi động mềm ATS48C14Q 140A 400V 30..110 KW

ATS48C14Q

Price List: 49.280.000 VNĐ

Giá bán: 21.056.000 VNĐ

Đặt hàng
- 53%
Khởi động mềm ATS48C17Q 170A 400V 37..132 KW

ATS48C17Q

Price List: 54.230.000 VNĐ

Giá bán: 23.171.000 VNĐ

Đặt hàng
- 53%
Khởi động mềm ATS48C21Q 210A 400V 45..160 KW

ATS48C21Q

Price List: 64.856.000 VNĐ

Giá bán: 27.711.200 VNĐ

Đặt hàng
- 53%
Khởi động mềm ATS48C25Q 250A 400V 55..220 KW

ATS48C25Q

Price List: 74.580.000 VNĐ

Giá bán: 31.866.000 VNĐ

Đặt hàng
- 53%
Khởi động mềm ATS48C41Q 410A 400V 90..315 KW

ATS48C41Q

Price List: 110.660.000 VNĐ

Giá bán: 47.282.000 VNĐ

Đặt hàng
- 53%
Khởi động mềm ATS48C48Q 480A 400V 110..355 KW

ATS48C48Q

Price List: 128.370.000 VNĐ

Giá bán: 54.849.000 VNĐ

Đặt hàng
- 53%
Khởi động mềm ATS48C59Q 590A 400V 132..400 KW

ATS48C59Q

Price List: 136.070.000 VNĐ

Giá bán: 58.139.000 VNĐ

Đặt hàng
- 53%
Khởi động mềm ATS48C66Q 660A 400V 160..500 KW

ATS48C66Q

Price List: 149.710.000 VNĐ

Giá bán: 63.967.000 VNĐ

Đặt hàng
- 53%
Khởi động mềm ATS48C79Q 790A 400V 220..630 KW

ATS48C79Q

Price List: 238.150.000 VNĐ

Giá bán: 101.755.000 VNĐ

Đặt hàng
- 53%
Khởi động mềm ATS48D17Q 17A 400V 3..15 KW

ATS48D17Q

Price List: 19.360.000 VNĐ

Giá bán: 8.272.000 VNĐ

Đặt hàng
- 53%
Khởi động mềm ATS48D22Q 22A 400V 4..18.5 KW

ATS48D22Q

Price List: 20.790.000 VNĐ

Giá bán: 8.883.000 VNĐ

Đặt hàng
- 53%
Khởi động mềm ATS48D32Q 32A 400V 5.5..22 KW

ATS48D32Q

Price List: 21.780.000 VNĐ

Giá bán: 9.306.000 VNĐ

Đặt hàng
- 53%
Khởi động mềm ATS48D38Q 38A 400V 7.5..30 KW

ATS48D38Q

Price List: 22.660.000 VNĐ

Giá bán: 9.682.000 VNĐ

Đặt hàng
- 53%
Khởi động mềm ATS48D47Q 47A 400V 9..45 KW

ATS48D47Q

Price List: 24.310.000 VNĐ

Giá bán: 10.387.000 VNĐ

Đặt hàng
- 53%
Khởi động mềm ATS48D62Q 62A 400V 11..55 KW

ATS48D62Q

Price List: 26.730.000 VNĐ

Giá bán: 11.421.000 VNĐ

Đặt hàng
- 53%
Khởi động mềm ATS48D75Q 75A 400V 15..55 KW

ATS48D75Q

Price List: 28.050.000 VNĐ

Giá bán: 11.985.000 VNĐ

Đặt hàng
- 53%
Khởi động mềm ATS48D88Q 88A 400V 18.5..75 KW

ATS48D88Q

Price List: 30.030.000 VNĐ

Giá bán: 12.831.000 VNĐ

Đặt hàng
- 53%
Khởi động mềm ATS48M10Q 1000A 400V 220..710 KW

ATS48M10Q

Price List: 273.900.000 VNĐ

Giá bán: 117.030.000 VNĐ

Đặt hàng
- 53%
Khởi động mềm ATS48M12Q 1200A 400V 250..710 KW

ATS48M12Q

Price List: 300.520.000 VNĐ

Giá bán: 128.404.000 VNĐ

Đặt hàng
- 53%
Khởi động mềm ATS48C32Q 320A 400V ATS48C32Q
Video đang được cập nhật...!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.