Khởi động mềm ATS48D62Q 62A 400V 11..30 KW
- 47.5%

Khởi động mềm ATS48D62Q 62A 400V 11..30 KW

  • Mã SP: ATS48D62Q
  • Price list: 26.730.000 đ
  • Giá bán: 12.757.500 đ
  • Thương hiệu: Schneider
  • Nước sản xuất: Indonesia
  • Tình trạng: Có sẵn
Số lượng Đặt mua

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

Khởi động mềm ATS48C21Y ALTISTART 210A 690V ATS48C21Y - 110kW

ATS48C21Y

Price List: 64.372.000 VNĐ

Giá bán: 30.723.000 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Khởi động mềm ATS48C17Y 690V 170V 37-90 KW

ATS48C17Y

Price List: 51.926.600 VNĐ

Giá bán: 24.783.150 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Khởi động mềm ATS48C41Y ALTISTART 410A 690V ATS48C41Y - 220kW

ATS48C41Y

Price List: 147.440.700 VNĐ

Giá bán: 70.369.425 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Khởi động mềm ATS48C11Q 110A 400V 22..55 KW

ATS48C11Q

Price List: 39.600.000 VNĐ

Giá bán: 18.900.000 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Khởi động mềm ATS48C14Q 140A 400V 30..75 KW

ATS48C14Q

Price List: 49.280.000 VNĐ

Giá bán: 23.520.000 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Khởi động mềm ATS48C17Q 170A 400V 37..90 KW

ATS48C17Q

Price List: 54.230.000 VNĐ

Giá bán: 25.882.500 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Khởi động mềm ATS48C21Q 210A 400V 45..110 KW

ATS48C21Q

Price List: 64.856.000 VNĐ

Giá bán: 27.711.200 VNĐ

Đặt hàng
- 53%
Khởi động mềm ATS48C25Q 250A 400V 55..132 KW

ATS48C25Q

Price List: 74.580.000 VNĐ

Giá bán: 31.866.000 VNĐ

Đặt hàng
- 53%
Khởi động mềm ATS48C32Q 320A 400V 75..160 KW

ATS48C32Q

Price List: 85.800.000 VNĐ

Giá bán: 36.660.000 VNĐ

Đặt hàng
- 53%
Khởi động mềm ATS48C41Q 410A 400V 90..220 KW

ATS48C41Q

Price List: 110.660.000 VNĐ

Giá bán: 47.282.000 VNĐ

Đặt hàng
- 53%
Khởi động mềm ATS48C48Q 480A 400V 110..250 KW

ATS48C48Q

Price List: 128.370.000 VNĐ

Giá bán: 61.267.500 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Khởi động mềm ATS48C59Q 590A 400V 132..315 KW

ATS48C59Q

Price List: 136.070.000 VNĐ

Giá bán: 64.942.500 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Khởi động mềm ATS48C66Q 660A 400V 160..355 KW

ATS48C66Q

Price List: 149.710.000 VNĐ

Giá bán: 71.452.500 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Khởi động mềm ATS48C79Q 790A 400V 220..400 KW

ATS48C79Q

Price List: 238.150.000 VNĐ

Giá bán: 113.662.500 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Khởi động mềm ATS48D17Q 17A 400V 3..7,5 KW

ATS48D17Q

Price List: 19.360.000 VNĐ

Giá bán: 9.240.000 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Khởi động mềm ATS48D22Q 22A 400V 4..11 KW

ATS48D22Q

Price List: 20.790.000 VNĐ

Giá bán: 9.922.500 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Khởi động mềm ATS48D32Q 32A 400V 5.5..15 KW

ATS48D32Q

Price List: 21.780.000 VNĐ

Giá bán: 10.395.000 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Khởi động mềm ATS48D38Q 38A 400V 7.5..18,5 KW

ATS48D38Q

Price List: 22.660.000 VNĐ

Giá bán: 10.815.000 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Khởi động mềm ATS48D47Q 47A 400V 9..22 KW

ATS48D47Q

Price List: 24.310.000 VNĐ

Giá bán: 11.602.500 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Khởi động mềm ATS48D75Q 75A 400V 15..37 KW

ATS48D75Q

Price List: 28.050.000 VNĐ

Giá bán: 13.387.500 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Khởi động mềm ATS48D88Q 88A 400V 18.5..45 KW

ATS48D88Q

Price List: 30.030.000 VNĐ

Giá bán: 14.332.500 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Khởi động mềm ATS48M10Q 1000A 400V 220..500 KW

ATS48M10Q

Price List: 273.900.000 VNĐ

Giá bán: 130.725.000 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Khởi động mềm ATS48M12Q 1200A 400V 250..630 KW

ATS48M12Q

Price List: 300.520.000 VNĐ

Giá bán: 143.430.000 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Khởi động mềm ATS48D62Q 62A 400V ATS48D62Q
Video đang được cập nhật...!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.