Contactor tụ bù

Công tắc tơ chuyên dụng dùng để đóng cắt cho tụ bù

Contactor đóng cắt tụ bù LC1DFK11B7 3P 12.5Kvar coil 24V

LC1DFK11B7

Price List: 2.113.100 VNĐ

Giá bán: 1.152.600 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Contactor đóng cắt tụ bù LC1DFK11E7 3P 12.5Kvar coil 48V

LC1DFK11E7

Price List: 2.113.100 VNĐ

Giá bán: 1.152.600 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Contactor đóng cắt tụ bù LC1DFK11F7 3P 12.5Kvar coil 110V

LC1DFK11F7

Price List: 2.113.100 VNĐ

Giá bán: 1.152.600 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Contactor đóng cắt tụ bù LC1DFK11M7 3P 12.5Kvar coil 220V

LC1DFK11M7

Price List: 2.113.100 VNĐ

Giá bán: 1.152.600 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Contactor đóng cắt tụ bù LC1DFK11N7 3P 12.5Kvar coil 415V

LC1DFK11N7

Price List: 2.113.100 VNĐ

Giá bán: 1.152.600 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Contactor đóng cắt tụ bù LC1DFK11P7 3P 12.5Kvar coil 230V

LC1DFK11P7

Price List: 2.113.100 VNĐ

Giá bán: 1.152.600 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Contactor đóng cắt tụ bù LC1DFK11Q7 3P 12.5Kvar coil 380V

LC1DFK11Q7

Price List: 2.113.100 VNĐ

Giá bán: 1.152.600 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Contactor đóng cắt tụ bù LC1DFK11R7 3P 12.5Kvar coil 440V

LC1DFK11R7

Price List: 2.113.100 VNĐ

Giá bán: 1.152.600 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Contactor đóng cắt tụ bù LC1DFK11U7 3P 12.5Kvar coil 240V

LC1DFK11U7

Price List: 2.113.100 VNĐ

Giá bán: 1.152.600 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Contactor đóng cắt tụ bù LC1DFK11V7 3P 12.5Kvar coil 400V

LC1DFK11V7

Price List: 2.113.100 VNĐ

Giá bán: 1.152.600 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Contactor đóng cắt tụ bù LC1DFK02M7 3P 12.5Kvar coil 220V

LC1DFK02M7

Price List: 2.113.100 VNĐ

Giá bán: 1.152.600 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Contactor đóng cắt tụ bù LC1DFK02N7 3P 12.5Kvar coil 415V

LC1DFK02N7

Price List: 2.113.100 VNĐ

Giá bán: 1.152.600 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Contactor đóng cắt tụ bù LC1DFK02P7 3P 12.5Kvar coil 230V

LC1DFK02P7

Price List: 2.113.100 VNĐ

Giá bán: 1.152.600 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Contactor đóng cắt tụ bù LC1DGK11B7 3P 16.7Kvar coil 24V

LC1DGK11B7

Price List: 2.553.100 VNĐ

Giá bán: 1.392.600 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Contactor đóng cắt tụ bù LC1DGK11F7 3P 16.7Kvar coil 110V

LC1DGK11F7

Price List: 2.553.100 VNĐ

Giá bán: 1.392.600 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Contactor đóng cắt tụ bù LC1DGK11M7 3P 16.7Kvar coil 220V

LC1DGK11M7

Price List: 2.553.100 VNĐ

Giá bán: 1.392.600 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Contactor đóng cắt tụ bù LC1DGK11N7 3P 16.7Kvar coil 415V

LC1DGK11N7

Price List: 2.553.100 VNĐ

Giá bán: 1.392.600 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Contactor đóng cắt tụ bù LC1DGK11P7 3P 16.7Kvar coil 230V

LC1DGK11P7

Price List: 2.553.100 VNĐ

Giá bán: 1.392.600 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Contactor đóng cắt tụ bù LC1DGK11Q7 3P 16.7Kvar coil 380V

LC1DGK11Q7

Price List: 2.553.100 VNĐ

Giá bán: 1.392.600 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Contactor đóng cắt tụ bù LC1DGK11R7 3P 16.7Kvar coil 440V

LC1DGK11R7

Price List: 2.553.100 VNĐ

Giá bán: 1.392.600 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Contactor đóng cắt tụ bù LC1DGK11U7 3P 16.7Kvar coil 240V

LC1DGK11U7

Price List: 2.553.100 VNĐ

Giá bán: 1.392.600 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Contactor đóng cắt tụ bù LC1DGK02M7 3P 16.7Kvar coil 220V

LC1DGK02M7

Price List: 2.553.100 VNĐ

Giá bán: 1.392.600 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Contactor đóng cắt tụ bù LC1DGK02N7 3P 16.7Kvar coil 415V

LC1DGK02N7

Price List: 2.553.100 VNĐ

Giá bán: 1.392.600 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Contactor đóng cắt tụ bù LC1DGK02P7 3P 16.7Kvar coil 230V

LC1DGK02P7

Price List: 2.553.100 VNĐ

Giá bán: 1.392.600 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Contactor đóng cắt tụ bù LC1DGK02U7 3P 16.7Kvar coil 240V

LC1DGK02U7

Price List: 2.553.100 VNĐ

Giá bán: 1.392.600 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Contactor đóng cắt tụ bù LC1DLK11B7 3P 20Kvar coil 24V

LC1DLK11B7

Price List: 3.081.100 VNĐ

Giá bán: 1.680.600 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Contactor đóng cắt tụ bù LC1DLK11F7 20Kvar 415Vac Coil 110Vac

LC1DLK11F7

Price List: 3.081.100 VNĐ

Giá bán: 1.680.600 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Contactor đóng cắt tụ bù LC1DLK11M7 3P 20Kvar 230V

LC1DLK11M7

Price List: 3.081.100 VNĐ

Giá bán: 1.680.600 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Contactor đóng cắt tụ bù LC1DLK11N7 20Kvar 415Vac Coil 415Vac

LC1DLK11N7

Price List: 3.081.100 VNĐ

Giá bán: 1.680.600 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Contactor đóng cắt tụ bù LC1DLK11P7 3P 10Kvar 230V

LC1DLK11P7

Price List: 3.081.100 VNĐ

Giá bán: 1.680.600 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Contactor đóng cắt tụ bù LC1DLK11Q7 20 kVAR, 1NO + 1NC, 380 VAC

LC1DLK11Q7

Price List: 3.081.100 VNĐ

Giá bán: 1.680.600 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Contactor đóng cắt tụ bù LC1DLK11U7 20Kvar 415Vac Coil 240Vac

LC1DLK11U7

Price List: 3.081.100 VNĐ

Giá bán: 1.680.600 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Contactor đóng cắt tụ bù LC1DLK02M7 3P 20Kvar coil 200V

LC1DLK02M7

Price List: 3.081.100 VNĐ

Giá bán: 1.680.600 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Contactor đóng cắt tụ bù LC1DMK11F7 25Kvar 415Vac Coil 110Vac

LC1DMK11F7

Price List: 3.432.000 VNĐ

Giá bán: 1.872.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Contactor đóng cắt tụ bù LC1DMK11B7 25kVAR, 1NO + 1NC, 24 VAC

LC1DMK11B7

Price List: 3.432.000 VNĐ

Giá bán: 1.872.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%

Dành cho đại lý

Cơ hội cập nhật kịp thời những ưu đãi đặc biệt từ Chúng tôi

Dành cho đại lý

CTCP THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN
Mã số thuế:0105786990
ĐKKD/QĐTL:09/02/2012
ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim, Hoàng Mai, HN
ĐT: (024)35409147 - 0912290680
Email: ceo@longnguyenvn.com

Tuân thủ nghị định số 185/2013/ND-CP của Chính Phủ và luật quảng cáo số 16/2012/QH13 về kinh doanh bán hàng qua mạng, www.evnonline.vn không mua bán qua mạng Internet. Website chỉ là kênh thông tin giới thiệu công ty và sản phẩm Schneider, Kyoritsu