MCCB EasyPact EZC250

Easypact 250 F/N/H loại 2P, 3P, 4P

Aptomat MCCB EZC250F3100 3P 100A 18kA

EZC250F3100

Price List: 3.458.400 VNĐ

Giá bán: 1.823.520 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Aptomat MCCB EZC250F3125 3P 125A 18kA

EZC250F3125

Price List: 3.699.300 VNĐ

Giá bán: 1.950.540 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Aptomat MCCB EZC250F3150 3P 150A 18kA

EZC250F3150

Price List: 4.517.700 VNĐ

Giá bán: 2.382.060 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Aptomat MCCB EZC250F3160 3P 160A 18kA

EZC250F3160

Price List: 4.517.700 VNĐ

Giá bán: 2.382.060 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Aptomat MCCB EZC250F3175 3P 175A 18kA

EZC250F3175

Price List: 4.770.700 VNĐ

Giá bán: 2.515.460 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Aptomat MCCB EZC250F3200 3P 200A 18kA

EZC250F3200

Price List: 5.186.500 VNĐ

Giá bán: 2.734.700 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Aptomat MCCB EZC250F3225 3P 225A 18kA

EZC250F3225

Price List: 5.186.500 VNĐ

Giá bán: 2.734.700 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Aptomat MCCB EZC250F3250 3P 250A 18kA

EZC250F3250

Price List: 5.186.500 VNĐ

Giá bán: 2.734.700 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Aptomat MCCB EZC250N3100 3P 100A 25kA

EZC250N3100

Price List: 3.604.700 VNĐ

Giá bán: 1.900.660 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Aptomat MCCB EZC250N3125 3P 125A 25kA

EZC250N3125

Price List: 4.061.200 VNĐ

Giá bán: 2.141.360 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Aptomat MCCB EZC250N3150 3P 150A 25kA

EZC250N3150

Price List: 4.956.600 VNĐ

Giá bán: 2.613.480 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Aptomat MCCB EZC250N3160 3P 160A 25kA

EZC250N3160

Price List: 4.956.600 VNĐ

Giá bán: 2.613.480 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Aptomat MCCB EZC250N3175 3P 175A 25kA

EZC250N3175

Price List: 5.142.500 VNĐ

Giá bán: 2.711.500 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Aptomat MCCB EZC250N3200 3P 200A 25kA

EZC250N3200

Price List: 5.853.100 VNĐ

Giá bán: 3.086.180 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Aptomat MCCB EZC250N3225 3P 225A 25kA

EZC250N3225

Price List: 5.853.100 VNĐ

Giá bán: 3.086.180 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Aptomat MCCB EZC250N3250 3P 250A 25kA

EZC250N3250

Price List: 5.853.100 VNĐ

Giá bán: 3.086.180 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Aptomat MCCB EZC250N4063 4P 63A 25kA

EZC250N4063

Price List: 4.672.800 VNĐ

Giá bán: 2.463.840 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Aptomat MCCB EZC250N4080 4P 80A 25kA

EZC250N4080

Price List: 4.672.800 VNĐ

Giá bán: 2.463.840 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Aptomat MCCB EZC250N4100 4P 100A 25kA

EZC250N4100

Price List: 4.672.800 VNĐ

Giá bán: 2.463.840 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Aptomat MCCB EZC250N4125 4P 125A 25kA

EZC250N4125

Price List: 5.863.000 VNĐ

Giá bán: 3.091.400 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Aptomat MCCB EZC250N4150 4P 150A 25kA

EZC250N4150

Price List: 7.034.500 VNĐ

Giá bán: 3.709.100 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Aptomat MCCB EZC250N4160 4P 160A 25kA

EZC250N4160

Price List: 7.034.500 VNĐ

Giá bán: 3.709.100 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Aptomat MCCB EZC250N4175 4P 175A 25kA

EZC250N4175

Price List: 7.621.900 VNĐ

Giá bán: 4.018.820 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Aptomat MCCB EZC250N4200 4P 200A 25kA

EZC250N4200

Price List: 7.762.700 VNĐ

Giá bán: 4.093.060 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Aptomat MCCB EZC250N4225 4P 225A 25kA

EZC250N4225

Price List: 7.762.700 VNĐ

Giá bán: 4.093.060 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Aptomat MCCB EZC250N4250 4P 250A 25kA

EZC250N4250

Price List: 7.762.700 VNĐ

Giá bán: 4.093.060 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Aptomat MCCB EZC250H2100 2P 100A 85kA

EZC250H2100

Price List: 3.579.400 VNĐ

Giá bán: 1.887.320 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Aptomat MCCB EZC250H2125 2P 125A 85kA

EZC250H2125

Price List: 3.691.600 VNĐ

Giá bán: 1.946.480 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Aptomat MCCB EZC250H2150 2P 150A 85kA

EZC250H2150

Price List: 4.527.600 VNĐ

Giá bán: 2.387.280 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Aptomat MCCB EZC250H2160 2P 160A 85kA

EZC250H2160

Price List: 4.527.600 VNĐ

Giá bán: 2.387.280 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Aptomat MCCB EZC250H2175 2P 175A 85kA

EZC250H2175

Price List: 5.465.900 VNĐ

Giá bán: 2.882.020 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Aptomat MCCB EZC250H2200 2P 200A 85kA

EZC250H2200

Price List: 5.465.900 VNĐ

Giá bán: 2.882.020 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Aptomat MCCB EZC250H2225 2P 225A 85kA

EZC250H2225

Price List: 5.465.900 VNĐ

Giá bán: 2.882.020 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Aptomat MCCB EZC250H2250 2P 250A 85kA

EZC250H2250

Price List: 5.465.900 VNĐ

Giá bán: 2.882.020 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Aptomat MCCB EZC250H3100 3P 100A 36kA

EZC250H3100

Price List: 3.699.300 VNĐ

Giá bán: 1.950.540 VNĐ

Đặt hàng
- 42%

Dành cho đại lý

Cơ hội cập nhật kịp thời những ưu đãi đặc biệt từ Chúng tôi

Dành cho đại lý

CTCP THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN
Mã số thuế:0105786990
ĐKKD/QĐTL:09/02/2012
ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim, Hoàng Mai, HN
ĐT: (024)35409147 - 0912290680
Email: ceo@longnguyenvn.com

Tuân thủ nghị định số 185/2013/ND-CP của Chính Phủ và luật quảng cáo số 16/2012/QH13 về kinh doanh bán hàng qua mạng, www.evnonline.vn không mua bán qua mạng Internet. Website chỉ là kênh thông tin giới thiệu công ty và sản phẩm Schneider, Kyoritsu