Modicon M238 PLC Schneider

PLC M238 có 4 dòng sản phẩm khác nhau về điện áp

Bộ điều khiển MSDCHNLMTA

MSDCHNLMTA

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 35%
Bộ điều khiển MSDCHNLMUA

MSDCHNLMUA

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 35%
Bộ điều khiển MSDCHNSFNV31 Module Analog

MSDCHNSFNV31

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 35%
Bộ điều khiển TM2ALM3LT Expansion, analog 2 In RTD-Th,1 Out V-mA

TM2ALM3LT

Price List: 8.911.100 VNĐ

Giá bán: 5.265.650 VNĐ

Đặt hàng
- 35%
Bộ điều khiển TM2AMI2HT Expansion, analog 2 In (12 bits), 0-10V, 4-20mA

TM2AMI2HT

Price List: 6.855.200 VNĐ

Giá bán: 4.050.800 VNĐ

Đặt hàng
- 35%
Bộ điều khiển TM2AMI2LT Expansion, analog 2 In (12 bits), Thermocouple type K, J and T,

TM2AMI2LT

Price List: 5.952.100 VNĐ

Giá bán: 3.517.150 VNĐ

Đặt hàng
- 35%
Bộ điều khiển TM2AMI4LT Expansion, analog 4 In (12 bits), 0-10V, 0-20mA, PT100, PT1000,

TM2AMI4LT

Price List: 5.952.100 VNĐ

Giá bán: 3.517.150 VNĐ

Đặt hàng
- 35%
Bộ điều khiển TM2AMI8HT Expansion, analog 8 In (10 bits), 0-10V, 0-20mA

TM2AMI8HT

Price List: 6.133.600 VNĐ

Giá bán: 3.624.400 VNĐ

Đặt hàng
- 35%
Bộ điều khiển TM2AMM3HT Expansion, analog 2 In,1 Out (12 bits), 0-10V, 4-20mA

TM2AMM3HT

Price List: 5.518.700 VNĐ

Giá bán: 3.261.050 VNĐ

Đặt hàng
- 35%
Bộ điều khiển TM2AMM6HT Expansion, analog 4 In, 2 Out (12 bits), 0-10V, 4-20mA

TM2AMM6HT

Price List: 7.883.700 VNĐ

Giá bán: 4.658.550 VNĐ

Đặt hàng
- 35%
Bộ điều khiển TM2AMO1HT Expansion, analog 1 Out (12 bits), 0-10V, 4-20mA

TM2AMO1HT

Price List: 4.935.700 VNĐ

Giá bán: 2.916.550 VNĐ

Đặt hàng
- 35%
Bộ điều khiển TM2ARI8HT Expansion analog 8 In (10bits), PTC, NTC

TM2ARI8HT

Price List: 5.826.700 VNĐ

Giá bán: 3.443.050 VNĐ

Đặt hàng
- 35%
Bộ điều khiển TM2AVO2HT Expansion analog 2 Out (12bits)

TM2AVO2HT

Price List: 4.111.800 VNĐ

Giá bán: 2.429.700 VNĐ

Đặt hàng
- 35%
Bộ điều khiển TM2DAI8DT Expansion, 8 in 120Vac

TM2DAI8DT

Price List: 4.110.700 VNĐ

Giá bán: 2.429.050 VNĐ

Đặt hàng
- 35%
Bộ điều khiển TM2DDI16DK Expansion,16 In 24Vdc

TM2DDI16DK

Price List: 2.443.100 VNĐ

Giá bán: 1.443.650 VNĐ

Đặt hàng
- 35%
Bộ điều khiển TM2DDI16DT Expansion,16 In 24Vdc

TM2DDI16DT

Price List: 3.334.100 VNĐ

Giá bán: 1.970.150 VNĐ

Đặt hàng
- 35%
Bộ điều khiển TM2DDI32DK Expansion, 32 In 24Vdc

TM2DDI32DK

Price List: 4.400.000 VNĐ

Giá bán: 2.600.000 VNĐ

Đặt hàng
- 35%
Bộ điều khiển TM2DDI8DT Expansion, 8 In 24Vdc

TM2DDI8DT

Price List: 1.958.000 VNĐ

Giá bán: 1.157.000 VNĐ

Đặt hàng
- 35%
Bộ điều khiển TM2DDO16TK Expansion,16 Out Trans source (0.1A)

TM2DDO16TK

Price List: 3.714.700 VNĐ

Giá bán: 2.195.050 VNĐ

Đặt hàng
- 35%
Bộ điều khiển TM2DDO16UK Expansion,16 Out Trans sink (0.1A)

TM2DDO16UK

Price List: 3.714.700 VNĐ

Giá bán: 2.195.050 VNĐ

Đặt hàng
- 35%
Bộ điều khiển TM2DDO32TK Expansion, 32 Out Trans source (0.1A)

TM2DDO32TK

Price List: 6.199.600 VNĐ

Giá bán: 3.663.400 VNĐ

Đặt hàng
- 35%
Bộ điều khiển TM2DDO32UK Expansion, 32 Out Trans sink (0.1A)

TM2DDO32UK

Price List: 6.199.600 VNĐ

Giá bán: 3.663.400 VNĐ

Đặt hàng
- 35%
Bộ điều khiển TM2DDO8TT Expansion, 8 Out Trans sce (0.3A)

TM2DDO8TT

Price List: 2.257.200 VNĐ

Giá bán: 1.333.800 VNĐ

Đặt hàng
- 35%
Bộ điều khiển TM2DDO8UT Expansion, 8 Out Trans snk (0.3A)

TM2DDO8UT

Price List: 2.257.200 VNĐ

Giá bán: 1.333.800 VNĐ

Đặt hàng
- 35%
Bộ điều khiển TM2DMM24DRF Expansion,16 In 24Vdc,8 Out Relay (2A)

TM2DMM24DRF

Price List: 5.251.400 VNĐ

Giá bán: 3.103.100 VNĐ

Đặt hàng
- 35%
Bộ điều khiển TM2DMM8DRT Expansion, 4 In 24Vdc, 4 Out Relay (2A)

TM2DMM8DRT

Price List: 2.374.900 VNĐ

Giá bán: 1.403.350 VNĐ

Đặt hàng
- 35%
Bộ điều khiển TM2DRA16RT Expansion,16 Out Relay (2A)

TM2DRA16RT

Price List: 4.659.600 VNĐ

Giá bán: 2.753.400 VNĐ

Đặt hàng
- 35%
Bộ điều khiển TM2DRA8RT Expansion, 8 Out Relay (2A)

TM2DRA8RT

Price List: 2.688.400 VNĐ

Giá bán: 1.588.600 VNĐ

Đặt hàng
- 35%
Bộ điều khiển TWDNCO1M Module Mở Rộng - CHUẨN CANOPEN

TWDNCO1M

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 35%
Bộ điều khiển TWDNOI10M3 Module Mở Rộng - CHUẨN AS

TWDNOI10M3

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 35%
Bộ điều khiển TWDNOZ232D Module Mở Rộng

TWDNOZ232D

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 35%
Bộ điều khiển TWDNOZ485D Module Mở Rộng

TWDNOZ485D

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 35%

Dành cho đại lý

Cơ hội cập nhật kịp thời những ưu đãi đặc biệt từ Chúng tôi

Dành cho đại lý

CTCP THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN
Mã số thuế:0105786990
ĐKKD/QĐTL:09/02/2012
ĐCVP: Số 16 ngõ 553 Giải Phóng - Giáp Bát - Hoàng Mai - HN
ĐT: (024)35409147 - 0912290680 - 0968095221
Email: ceo.longnguyen@gmail.com

Tuân thủ nghị định số 185/2013/ND-CP của Chính Phủ và luật quảng cáo số 16/2012/QH13 về kinh doanh bán hàng qua mạng, www.evnonline.vn không mua bán qua mạng Internet. Website chỉ là kênh thông tin giới thiệu công ty và sản phẩm Schneider, Kyoritsu