Relay nhiệt LRE

Relay nhiệt TVS kết hợp với Contactor LC1E 630A

Rờ Le Nhiệt 0.1- 0.16A LRE01

LRE01

Price List: 297.000 VNĐ

Giá bán: 162.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Nhiệt 0,16-0,25A LRE02

LRE02

Price List: 297.000 VNĐ

Giá bán: 162.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Nhiệt 0,25 - 0,4A LRE03

LRE03

Price List: 297.000 VNĐ

Giá bán: 162.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Nhiệt 0,4 - 0,63A LRE04

LRE04

Price List: 297.000 VNĐ

Giá bán: 162.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Nhiệt 0.63-1.0A LRE05

LRE05

Price List: 297.000 VNĐ

Giá bán: 162.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Nhiệt 1-1.6A LRE06

LRE06

Price List: 297.000 VNĐ

Giá bán: 162.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Nhiệt 1.6-2.5A LRE07

LRE07

Price List: 297.000 VNĐ

Giá bán: 162.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Nhiệt 2.5-4A LRE08

LRE08

Price List: 297.000 VNĐ

Giá bán: 162.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Nhiệt 4 - 6A LRE10

LRE10

Price List: 297.000 VNĐ

Giá bán: 162.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Nhiệt 5,5-8A LRE12

LRE12

Price List: 297.000 VNĐ

Giá bán: 162.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Nhiệt 7 -10A LRE14

LRE14

Price List: 297.000 VNĐ

Giá bán: 162.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Nhiệt 9 -13A LRE16

LRE16

Price List: 297.000 VNĐ

Giá bán: 162.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Nhiệt 12 - 18A LRE21

LRE21

Price List: 297.000 VNĐ

Giá bán: 162.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le (16-24A) LRE22

LRE22

Price List: 297.000 VNĐ

Giá bán: 162.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Nhiệt 23 - 32A LRE32

LRE32

Price List: 297.000 VNĐ

Giá bán: 162.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Nhiệt 30-38A LRE35

LRE35

Price List: 297.000 VNĐ

Giá bán: 162.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Nhiệt 17 - 25A LRE322

LRE322

Price List: 575.300 VNĐ

Giá bán: 313.800 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Nhiệt 23-32A LRE353

LRE353

Price List: 575.300 VNĐ

Giá bán: 313.800 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Nhiệt 30-40A LRE355

LRE355

Price List: 575.300 VNĐ

Giá bán: 313.800 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Nhiệt 37-50A LRE357

LRE357

Price List: 575.300 VNĐ

Giá bán: 313.800 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Nhiệt 48-65 LRE359

LRE359

Price List: 575.300 VNĐ

Giá bán: 313.800 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Nhiệt 55-70A LRE361

LRE361

Price List: 575.300 VNĐ

Giá bán: 313.800 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Nhiệt 63-80A LRE363

LRE363

Price List: 1.723.700 VNĐ

Giá bán: 940.200 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Nhiệt 80-104A LRE365

LRE365

Price List: 1.723.700 VNĐ

Giá bán: 940.200 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Nhiệt 51-81A LRE480

LRE480

Price List: 1.723.700 VNĐ

Giá bán: 940.200 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Nhiệt 62-99A LRE481

LRE481

Price List: 1.723.700 VNĐ

Giá bán: 940.200 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Nhiệt 84-135A LRE482

LRE482

Price List: 2.642.200 VNĐ

Giá bán: 1.441.200 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Nhiệt 124-198A LRE483

LRE483

Price List: 2.717.000 VNĐ

Giá bán: 1.482.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Nhiệt 146-234A LRE484

LRE484

Price List: 2.717.000 VNĐ

Giá bán: 1.482.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Nhiệt 174-279A LRE485

LRE485

Price List: 3.918.200 VNĐ

Giá bán: 2.137.200 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Rờ Le Nhiệt 208-333A LRE486

LRE486

Price List: 3.918.200 VNĐ

Giá bán: 2.137.200 VNĐ

Đặt hàng
- 40%

Dành cho đại lý

Cơ hội cập nhật kịp thời những ưu đãi đặc biệt từ Chúng tôi

Dành cho đại lý

CTCP THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN
Mã số thuế:0105786990
ĐKKD/QĐTL:09/02/2012
ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim, Hoàng Mai, HN
ĐT: (024)35409147 - 0912290680
Email: ceo@longnguyenvn.com

Tuân thủ nghị định số 185/2013/ND-CP của Chính Phủ và luật quảng cáo số 16/2012/QH13 về kinh doanh bán hàng qua mạng, www.evnonline.vn không mua bán qua mạng Internet. Website chỉ là kênh thông tin giới thiệu công ty và sản phẩm Schneider, Kyoritsu