• Mr Trần Hiệp

  Mr Trần Hiệp

  0968095220

  kinhdoanh1@longnguyenvn.com


  Skype  

 • 
Mr Trọng Nghĩa

  Mr Trọng Nghĩa

  0962612755

  kinhdoanh2@longnguyenvn.com


  Skype  

 • 
Mr Đình Khuyến

  Mr Đình Khuyến

  0968095221

  kinhdoanh5@longnguyenvn.com


  Skype  

 • 
Mr Trần Quang

  Mr Trần Quang

  0984824281

  kinhdoanh6@longnguyenvn.com


  Skype  

 • 
Ms Duy Long

  Ms Duy Long

  0986209950

  kinhdoanh8@longnguyenvn.com


  Skype  

 • 
Mr Duy Long

  Mr Duy Long

  0912290680

  ceo.longnguyen@gmail.com


  Skype  

Đang truy cập Đang truy cập: 1063

Tổng truy cập Tổng truy cập: 30471583

Cầu dao tự động NSXm100B 25kA AC 4P3D 50A TMD ELINK
- 50%

Cầu dao tự động NSXm100B 25kA AC 4P3D 50A TMD ELINK

 • Mã SP: C11B6TM050L
 • Price list: 6.407.500 đ
 • Giá bán: 2.912.500 đ
 • Thương hiệu: Schneider Electric
 • Nước sản xuất: China
 • Tình trạng: Có sẵn
Số lượng Đặt mua

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

Cầu dao tự động NSXm100B 25kA AC 3P 16A TMD ELINK

C11B3TM016L

Price List: 4.741.000 VNĐ

Giá bán: 2.155.000 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Cầu dao tự động NSXm100B 25kA AC 3P 25A TMD ELINK

C11B3TM025L

Price List: 4.741.000 VNĐ

Giá bán: 2.155.000 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Cầu dao tự động NSXm100B 25kA AC 3P 32A TMD ELINK

C11B3TM032L

Price List: 4.741.000 VNĐ

Giá bán: 2.155.000 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Cầu dao tự động NSXm100B 25kA AC 3P 40A TMD ELINK

C11B3TM040L

Price List: 4.741.000 VNĐ

Giá bán: 2.155.000 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Cầu dao tự động NSXm100B 25kA AC 3P 50A TMD ELINK

C11B3TM050L

Price List: 4.741.000 VNĐ

Giá bán: 2.155.000 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Cầu dao tự động NSXm100B 25kA AC 3P 63A TMD ELINK

C11B3TM063L

Price List: 4.741.000 VNĐ

Giá bán: 2.155.000 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Cầu dao tự động NSXm100B 25kA AC 3P 80A TMD ELINK

C11B3TM080L

Price List: 4.878.500 VNĐ

Giá bán: 2.217.500 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Cầu dao tự động NSXm100B 25kA AC 3P 100A TMD ELINK

C11B3TM100L

Price List: 4.878.500 VNĐ

Giá bán: 2.217.500 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Cầu dao tự động NSXm100B 25kA AC 4P3D 16A TMD ELINK

C11B6TM016L

Price List: 6.407.500 VNĐ

Giá bán: 2.912.500 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Cầu dao tự động NSXm100B 25kA AC 4P3D 25A TMD ELINK

C11B6TM025L

Price List: 6.407.500 VNĐ

Giá bán: 2.912.500 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Cầu dao tự động NSXm100B 25kA AC 4P3D 32A TMD ELINK

C11B6TM032L

Price List: 6.407.500 VNĐ

Giá bán: 2.912.500 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Cầu dao tự động NSXm100B 25kA AC 4P3D 40A TMD ELINK

C11B6TM040L

Price List: 6.407.500 VNĐ

Giá bán: 2.912.500 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Cầu dao tự động NSXm100B 25kA AC 4P3D 63A TMD ELINK

C11B6TM063L

Price List: 6.407.500 VNĐ

Giá bán: 2.912.500 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Cầu dao tự động NSXm100B 25kA AC 4P3D 80A TMD ELINK

C11B6TM080L

Price List: 6.803.500 VNĐ

Giá bán: 3.092.500 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Cầu dao tự động NSXm100B 25kA AC 4P3D 100A TMD ELINK

C11B6TM100L

Price List: 6.803.500 VNĐ

Giá bán: 3.092.500 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Cầu dao tự động NSXm100E 16kA AC 3P 16A TMD ELINK

C11E3TM016L

Price List: 4.554.000 VNĐ

Giá bán: 2.070.000 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Cầu dao tự động NSXm100E 16kA AC 3P 25A TMD ELINK

C11E3TM025L

Price List: 4.554.000 VNĐ

Giá bán: 2.070.000 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Cầu dao tự động NSXm100E 16kA AC 3P 32A TMD ELINK

C11E3TM032L

Price List: 4.554.000 VNĐ

Giá bán: 2.070.000 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Cầu dao tự động NSXm100E 16kA AC 3P 40A TMD ELINK

C11E3TM040L

Price List: 4.554.000 VNĐ

Giá bán: 2.070.000 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Cầu dao tự động NSXm100E 16kA AC 3P 50A TMD ELINK

C11E3TM050L

Price List: 4.554.000 VNĐ

Giá bán: 2.070.000 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Cầu dao tự động NSXm100E 16kA AC 3P 63A TMD ELINK

C11E3TM063L

Price List: 4.554.000 VNĐ

Giá bán: 2.070.000 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Cầu dao tự động NSXm100E 16kA AC 3P 80A TMD ELINK

C11E3TM080L

Price List: 4.680.500 VNĐ

Giá bán: 2.127.500 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Cầu dao tự động NSXm100E 16kA AC 3P 100A TMD ELINK

C11E3TM100L

Price List: 4.680.500 VNĐ

Giá bán: 2.127.500 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Cầu dao tự động NSXm100E 16kA AC 4P3D 16A TMD ELINK

C11E6TM016L

Price List: 6.154.500 VNĐ

Giá bán: 2.797.500 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Cầu dao tự động NSXm100E 16kA AC 4P3D 25A TMD ELINK

C11E6TM025L

Price List: 6.154.500 VNĐ

Giá bán: 2.797.500 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Cầu dao tự động NSXm100E 16kA AC 4P3D 32A TMD ELINK

C11E6TM032L

Price List: 6.154.500 VNĐ

Giá bán: 2.797.500 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Cầu dao tự động NSXm100E 16kA AC 4P3D 40A TMD ELINK

C11E6TM040L

Price List: 6.154.500 VNĐ

Giá bán: 2.797.500 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Cầu dao tự động NSXm100E 16kA AC 4P3D 50A TMD ELINK

C11E6TM050L

Price List: 6.154.500 VNĐ

Giá bán: 2.797.500 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Cầu dao tự động NSXm100E 16kA AC 4P3D 63A TMD ELINK

C11E6TM063L

Price List: 6.154.500 VNĐ

Giá bán: 2.797.500 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Cầu dao tự động NSXm100E 16kA AC 4P3D 80A TMD ELINK

C11E6TM080L

Price List: 6.534.000 VNĐ

Giá bán: 2.970.000 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Thông số kỹ thuật đang được cập nhật...!
Video đang được cập nhật...!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.