• Mr Trần Hiệp

  Mr Trần Hiệp

  0968095220

  kinhdoanh1@longnguyenvn.com


  Skype  

 • 
Mr Trọng Nghĩa

  Mr Trọng Nghĩa

  0962612755

  kinhdoanh2@longnguyenvn.com


  Skype  

 • 
Mr Đình Khuyến

  Mr Đình Khuyến

  0968095221

  kinhdoanh5@longnguyenvn.com


  Skype  

 • 
Mr Trần Quang

  Mr Trần Quang

  0984824281

  kinhdoanh6@longnguyenvn.com


  Skype  

 • 
Ms Duy Long

  Ms Duy Long

  0986209950

  kinhdoanh8@longnguyenvn.com


  Skype  

 • 
Mr Duy Long

  Mr Duy Long

  0912290680

  ceo.longnguyen@gmail.com


  Skype  

Đang truy cập Đang truy cập: 2707

Tổng truy cập Tổng truy cập: 29110682

Biến tần ATV212 Schneider

Biến tần ATV212 cho ngành HVAC cho động cơ 0,75 đến 75 kW
• 380 - 480V 3 pha, từ 0,75 mã lực đến 75 mã lực, IP 21
• 380 - 480V 3 pha, từ 0,75 mã lực đến 75 mã lực, UL Loại 12 / IP 55

Biến tần ATV212H075M3X - ATV212 0,75KW 1HP ss CEM 240VTRI IP20 variable speed drives

ATV212H075M3X

Price List: 15.235.000 VNĐ

Giá bán: 7.271.250 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV212H075N4 - ATV212 0,75KW 1HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives

ATV212H075N4

Price List: 15.119.500 VNĐ

Giá bán: 7.216.125 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV212HD11M3X - ATV212 11KW 15HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives

ATV212HD11M3X

Price List: 65.153.000 VNĐ

Giá bán: 31.095.750 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV212HD11N4 - ATV212 11KW 15HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives

ATV212HD11N4

Price List: 32.791.000 VNĐ

Giá bán: 15.650.250 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV212HD15M3X - ATV212 15KW 20HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives

ATV212HD15M3X

Price List: 66.214.500 VNĐ

Giá bán: 31.602.375 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV212HD15N4 - ATV212 15KW 20HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives

ATV212HD15N4

Price List: 46.530.000 VNĐ

Giá bán: 22.207.500 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV212HD18M3X - ATV212 18,5KW 25HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives

ATV212HD18M3X

Price List: 85.052.000 VNĐ

Giá bán: 40.593.000 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV212HD18N4 - ATV212 18,5KW 25HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives

ATV212HD18N4

Price List: 46.717.000 VNĐ

Giá bán: 22.296.750 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV212HD22M3X - ATV212 22KW 30HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives

ATV212HD22M3X

Price List: 139.001.500 VNĐ

Giá bán: 66.341.625 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV212HD22N4 - ATV212 22KW 30HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives

ATV212HD22N4

Price List: 74.723.000 VNĐ

Giá bán: 35.663.250 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV212HD30M3X - ATV212 30KW 40HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives

ATV212HD30M3X

Price List: 204.990.500 VNĐ

Giá bán: 97.836.375 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV212HD30N4 - ATV212 30KW 40HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives

ATV212HD30N4

Price List: 76.626.000 VNĐ

Giá bán: 36.571.500 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV212HD37N4 - ATV212 37KW 50HP 460V TRI IP20 variable speed drives

ATV212HD37N4

Price List: 99.858.000 VNĐ

Giá bán: 47.659.500 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV212HD45N4 - ATV212 45KW 60HP 460V TRI IP20 variable speed drives

ATV212HD45N4

Price List: 102.866.500 VNĐ

Giá bán: 49.095.375 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV212HD55N4 - ATV212 55KW 75HP 460V TRI IP20 variable speed drives

ATV212HD55N4

Price List: 132.275.000 VNĐ

Giá bán: 63.131.250 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV212HD75N4 - ATV212 75KW 100HP 460V TRI IP20 variable speed drives

ATV212HD75N4

Price List: 138.176.500 VNĐ

Giá bán: 65.947.875 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV212HU15M3X - ATV212 1,5KW 1,5HP ss CEM 240VTRI IP20 variable speed drives

ATV212HU15M3X

Price List: 16.731.000 VNĐ

Giá bán: 7.985.250 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV212HU15N4 - ATV212 1,5KW 2HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives

ATV212HU15N4

Price List: 17.017.000 VNĐ

Giá bán: 8.121.750 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV212HU22M3X - ATV212 2,2KW 3HP ss CEM 240VTRI IP20 variable speed drives

ATV212HU22M3X

Price List: 17.836.500 VNĐ

Giá bán: 8.512.875 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV212HU22N4 - ATV212 2,2KW 3HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives

ATV212HU22N4

Price List: 16.643.000 VNĐ

Giá bán: 7.943.250 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV212HU30M3X - ATV212 3KW NAHP ss CEM 240VTRI IP20 variable speed drives

ATV212HU30M3X

Price List: 22.726.000 VNĐ

Giá bán: 10.846.500 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV212HU30N4 - ATV212 3KW NAHP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives

ATV212HU30N4

Price List: 20.135.500 VNĐ

Giá bán: 9.610.125 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV212HU40M3X - ATV212 4KW 5HP ss CEM 240VTRI IP20 variable speed drives

ATV212HU40M3X

Price List: 25.410.000 VNĐ

Giá bán: 12.127.500 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV212HU40N4 - ATV212 4KW 5HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives

ATV212HU40N4

Price List: 20.619.500 VNĐ

Giá bán: 9.841.125 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV212HU55M3X - ATV212 5,5KW 7,5HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives

ATV212HU55M3X

Price List: 35.062.500 VNĐ

Giá bán: 16.734.375 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV212HU55N4 - ATV212 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives

ATV212HU55N4

Price List: 21.543.500 VNĐ

Giá bán: 10.282.125 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV212HU75M3X - ATV212 7,5KW 10HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives

ATV212HU75M3X

Price List: 39.033.500 VNĐ

Giá bán: 18.629.625 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV212HU75N4 - ATV212 7,5KW 10HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives

ATV212HU75N4

Price List: 31.306.000 VNĐ

Giá bán: 14.941.500 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV212W075N4 - ATV212 0,75KW 1HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives

ATV212W075N4

Price List: 23.705.000 VNĐ

Giá bán: 11.313.750 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV212WD11N4 - ATV212 11KW 15HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives

ATV212WD11N4

Price List: 114.834.500 VNĐ

Giá bán: 54.807.375 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV212WD15N4 - ATV212 15KW 20HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives

ATV212WD15N4

Price List: 119.680.000 VNĐ

Giá bán: 57.120.000 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV212WD18N4 - ATV212 18,5KW 25HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives

ATV212WD18N4

Price List: 188.457.500 VNĐ

Giá bán: 89.945.625 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV212WD22N4 - ATV212 22KW 30HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives

ATV212WD22N4

Price List: 197.499.500 VNĐ

Giá bán: 94.261.125 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV212WD30N4 - ATV212 30KW 40HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives

ATV212WD30N4

Price List: 208.725.000 VNĐ

Giá bán: 99.618.750 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV212WD37N4 - ATV212 37KW 50HP 460V TRI IP54 variable speed drives

ATV212WD37N4

Price List: 213.922.500 VNĐ

Giá bán: 102.099.375 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%

Dành cho đại lý

Cơ hội cập nhật kịp thời những ưu đãi đặc biệt từ Chúng tôi

Dành cho đại lý

CTCP THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN
Mã số thuế:0105786990
ĐKKD/QĐTL:09/02/2012
ĐCVP: Số 16 ngõ 553 Giải Phóng - Giáp Bát - Hoàng Mai - HN
ĐT: (024)35409147 - 0912290680 - 0968095221
Email: ceo.longnguyen@gmail.com

Tuân thủ nghị định số 185/2013/ND-CP của Chính Phủ và luật quảng cáo số 16/2012/QH13 về kinh doanh bán hàng qua mạng, www.evnonline.vn không mua bán qua mạng Internet. Website chỉ là kênh thông tin giới thiệu công ty và sản phẩm Schneider, Kyoritsu