• Mr Trần Hiệp

  Mr Trần Hiệp

  0968095220

  kinhdoanh1@longnguyenvn.com


  Skype  

 • 
Mr Trọng Nghĩa

  Mr Trọng Nghĩa

  0962612755

  kinhdoanh2@longnguyenvn.com


  Skype  

 • 
Mr Đình Khuyến

  Mr Đình Khuyến

  0968095221

  kinhdoanh5@longnguyenvn.com


  Skype  

 • 
Mr Trần Quang

  Mr Trần Quang

  0984824281

  kinhdoanh6@longnguyenvn.com


  Skype  

 • 
Ms Duy Long

  Ms Duy Long

  0986209950

  kinhdoanh8@longnguyenvn.com


  Skype  

 • 
Mr Duy Long

  Mr Duy Long

  0912290680

  ceo.longnguyen@gmail.com


  Skype  

Đang truy cập Đang truy cập: 1252

Tổng truy cập Tổng truy cập: 30471962

Biến tần ATV320 Schneider

Altivar Machine ATV320,dòng biến tần thay đổi được thiết kế (OEM) đáp ứng các yêu cầu ứng dụng đơn giản và nâng cao cho động cơ đồng bộ và không đồng bộ 3 pha từ 0,18 đến 15 kW (0,25 đến 20 Hp).

Biến tần ATV320U02M2C - ATV320 0,18KW 200V 1PH COMPACT CONTROL

ATV320U02M2C

Price List: 9.383.000 VNĐ

Giá bán: 4.478.250 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV320U04M2C - ATV320 0,37KW 200V 1PH COMPACT CONTROL

ATV320U04M2C

Price List: 9.498.500 VNĐ

Giá bán: 4.533.375 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV320U06M2C - ATV320 0,55KW 200V 1PH COMPACT CONTROL

ATV320U06M2C

Price List: 10.609.500 VNĐ

Giá bán: 5.063.625 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV320U07M2C - ATV320 0,75KW 200V 1PH COMPACT CONTROL

ATV320U07M2C

Price List: 10.923.000 VNĐ

Giá bán: 5.213.250 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV320U11M2C - ATV320 1,1KW 200V 1PH COMPACT CONTROL

ATV320U11M2C

Price List: 12.804.000 VNĐ

Giá bán: 6.111.000 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV320U15M2C - ATV320 1,5KW 200V 1PH COMPACT CONTROL

ATV320U15M2C

Price List: 12.171.500 VNĐ

Giá bán: 5.809.125 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV320U22M2C - ATV320 2,2KW 200V 1PH COMPACT CONTROL

ATV320U22M2C

Price List: 13.040.500 VNĐ

Giá bán: 6.223.875 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV320U02M3C - ATV320 0,18KW 200V 3PH COMPACT CONTROL

ATV320U02M3C

Price List: 10.087.000 VNĐ

Giá bán: 4.814.250 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV320U04M3C - ATV320 0,37KW 200V 3PH COMPACT CONTROL

ATV320U04M3C

Price List: 10.219.000 VNĐ

Giá bán: 4.877.250 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV320U06M3C - ATV320 0,55KW 200V 3PH COMPACT CONTROL

ATV320U06M3C

Price List: 10.670.000 VNĐ

Giá bán: 5.092.500 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV320U07M3C - ATV320 0,75KW 200V 3PH COMPACT CONTROL

ATV320U07M3C

Price List: 11.385.000 VNĐ

Giá bán: 5.433.750 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV320U11M3C - ATV320 1,1KW 200V 3PH COMPACT CONTROL

ATV320U11M3C

Price List: 12.149.500 VNĐ

Giá bán: 5.798.625 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV320U15M3C - ATV320 1,5KW 200V 3PH COMPACT CONTROL

ATV320U15M3C

Price List: 12.534.500 VNĐ

Giá bán: 5.982.375 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV320U22M3C - ATV320 2,2KW 200V 3PH COMPACT CONTROL

ATV320U22M3C

Price List: 13.370.500 VNĐ

Giá bán: 6.381.375 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV320U30M3C - ATV320 3KW 200V 3PH COMPACT CONTROL

ATV320U30M3C

Price List: 15.966.500 VNĐ

Giá bán: 7.620.375 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV320U40M3C - ATV320 4KW 200V 3PH COMPACT CONTROL

ATV320U40M3C

Price List: 17.759.500 VNĐ

Giá bán: 8.476.125 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV320U55M3C - ATV320 5,5KW 200V 3PH COMPACT CONTROL

ATV320U55M3C

Price List: 22.027.500 VNĐ

Giá bán: 10.513.125 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV320U75M3C - ATV320 7,5KW 200V 3PH COMPACT CONTROL

ATV320U75M3C

Price List: 27.533.000 VNĐ

Giá bán: 13.140.750 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV320D11M3C - ATV320 11KW 200V 3PH COMPACT CONTROL

ATV320D11M3C

Price List: 37.130.500 VNĐ

Giá bán: 17.721.375 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV320D15M3C - ATV320 15KW 200V 3PH COMPACT CONTROL

ATV320D15M3C

Price List: 42.190.500 VNĐ

Giá bán: 20.136.375 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV320U04N4C - ATV320 0,37KW 400V 3PH COMPACT CONTROL

ATV320U04N4C

Price List: 12.309.000 VNĐ

Giá bán: 5.874.750 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV320U06N4C - ATV320 0,55KW 400V 3PH COMPACT CONTROL

ATV320U06N4C

Price List: 12.457.500 VNĐ

Giá bán: 5.945.625 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV320U07N4C - ATV320 0,75KW 400V 3PH COMPACT CONTROL

ATV320U07N4C

Price List: 12.578.500 VNĐ

Giá bán: 6.003.375 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV320U11N4C - ATV320 1,1KW 400V 3PH COMPACT CONTROL

ATV320U11N4C

Price List: 12.798.500 VNĐ

Giá bán: 6.108.375 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV320U15N4C - ATV320 1,5KW 400V 3PH COMPACT CONTROL

ATV320U15N4C

Price List: 13.079.000 VNĐ

Giá bán: 6.242.250 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV320U22N4C - ATV320 2,2KW 400V 3PH COMPACT CONTROL

ATV320U22N4C

Price List: 14.162.500 VNĐ

Giá bán: 6.759.375 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV320U30N4C - ATV320 3KW 400V 3PH COMPACT CONTROL

ATV320U30N4C

Price List: 14.349.500 VNĐ

Giá bán: 6.848.625 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV320U40N4C - ATV320 4KW 400V 3PH COMPACT CONTROL

ATV320U40N4C

Price List: 15.587.000 VNĐ

Giá bán: 7.439.250 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV320U55N4B - ATV320 5,5KW 400V 3PH BOOK CONTROL

ATV320U55N4B

Price List: 22.374.000 VNĐ

Giá bán: 10.678.500 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV320U75N4B - ATV320 7,5KW 400V 3PH BOOK CONTROL

ATV320U75N4B

Price List: 23.408.000 VNĐ

Giá bán: 11.172.000 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV320D11N4B - ATV320 11KW 400V 3PH BOOK CONTROL

ATV320D11N4B

Price List: 31.113.500 VNĐ

Giá bán: 14.849.625 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV320D15N4B - ATV320 15KW 400V 3PH BOOK CONTROL

ATV320D15N4B

Price List: 34.683.000 VNĐ

Giá bán: 16.553.250 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV320U02M2B - ATV320 0,18KW 200V 1PH BOOK CONTROL

ATV320U02M2B

Price List: 12.265.000 VNĐ

Giá bán: 5.853.750 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV320U04M2B - ATV320 0,37KW 200V 1PH BOOK CONTROL

ATV320U04M2B

Price List: 13.112.000 VNĐ

Giá bán: 6.258.000 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV320U06M2B - ATV320 0,55KW 200V 1PH BOOK CONTROL

ATV320U06M2B

Price List: 13.728.000 VNĐ

Giá bán: 6.552.000 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%

Dành cho đại lý

Cơ hội cập nhật kịp thời những ưu đãi đặc biệt từ Chúng tôi

Dành cho đại lý

CTCP THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN
Mã số thuế:0105786990
ĐKKD/QĐTL:09/02/2012
ĐCVP: Số 16 ngõ 553 Giải Phóng - Giáp Bát - Hoàng Mai - HN
ĐT: (024)35409147 - 0912290680 - 0968095221
Email: ceo.longnguyen@gmail.com

Tuân thủ nghị định số 185/2013/ND-CP của Chính Phủ và luật quảng cáo số 16/2012/QH13 về kinh doanh bán hàng qua mạng, www.evnonline.vn không mua bán qua mạng Internet. Website chỉ là kênh thông tin giới thiệu công ty và sản phẩm Schneider, Kyoritsu