• Mr Trần Hiệp

  Mr Trần Hiệp

  0968095220

  kinhdoanh1@longnguyenvn.com


  Skype  

 • 
Mr Trọng Nghĩa

  Mr Trọng Nghĩa

  0962612755

  kinhdoanh2@longnguyenvn.com


  Skype  

 • 
Mr Đình Khuyến

  Mr Đình Khuyến

  0968095221

  kinhdoanh5@longnguyenvn.com


  Skype  

 • 
Mr Trần Quang

  Mr Trần Quang

  0984824281

  kinhdoanh6@longnguyenvn.com


  Skype  

 • 
Ms Duy Long

  Ms Duy Long

  0986209950

  kinhdoanh8@longnguyenvn.com


  Skype  

 • 
Mr Duy Long

  Mr Duy Long

  0912290680

  ceo.longnguyen@gmail.com


  Skype  

Đang truy cập Đang truy cập: 2504

Tổng truy cập Tổng truy cập: 31480933

Cầu dao chống dòng rò Acti9 và Easy9

RCCB cầu dao chống dòng rò loại 2P, 4P.
 

EZ9R34440 - MCB chống dòng dò 4P 40A 4,5kA

EZ9R34440

Price List: 1.666.500 VNĐ

Giá bán: 909.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Chống dòng dò A9R50225 - ACTI9 IID K 2P 25A 30MA AC-TYPE RESIDUAL

A9R50225

Price List: 1.474.000 VNĐ

Giá bán: 804.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Chống dòng dò A9R50240 - ACTI9 IID K 2P 40A 30MA AC-TYPE RESIDUAL

A9R50240

Price List: 1.551.000 VNĐ

Giá bán: 846.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Chống dòng dò A9R75225 - ACTI9 IID K 2P 25A 300MA AC-TYPE RESIDUA

A9R75225

Price List: 1.633.500 VNĐ

Giá bán: 891.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Chống dòng dò A9R75240 - ACTI9 IID K 2P 40A 300MA AC-TYPE RESIDUA

A9R75240

Price List: 1.776.500 VNĐ

Giá bán: 969.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Chống dòng dò A9R50425 - ACTI9 IID K 4P 25A 30MA AC-TYPE RESIDUAL

A9R50425

Price List: 2.387.000 VNĐ

Giá bán: 1.302.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Chống dòng dò A9R50440 - ACTI9 IID K 4P 40A 30MA AC-TYPE RESIDUAL

A9R50440

Price List: 2.519.000 VNĐ

Giá bán: 1.374.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Chống dòng dò A9R70463 - ACTI9 IID K 4P 63A 30MA AC-TYPE RESIDUAL

A9R70463

Price List: 4.268.000 VNĐ

Giá bán: 2.328.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Chống dòng dò A9R75425 - ACTI9 IID K 4P 25A 300MA AC-TYPE RESIDUA

A9R75425

Price List: 2.332.000 VNĐ

Giá bán: 1.272.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Chống dòng dò A9R75440 - ACTI9 IID K 4P 40A 300MA AC-TYPE RESIDUA

A9R75440

Price List: 2.464.000 VNĐ

Giá bán: 1.344.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Chống dòng dò A9R75463 - ACTI9 IID K 4P 63A 300MA AC-TYPE RESIDUA

A9R75463

Price List: 2.997.500 VNĐ

Giá bán: 1.635.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Chống dòng dò A9R71225 - ACTI9 IID 2P 25A 30MA AC-TYPE RESIDUAL C

A9R71225

Price List: 1.776.500 VNĐ

Giá bán: 969.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Chống dòng dò A9R71240 - ACTI9 IID 2P 40A 30MA AC-TYPE RESIDUAL C

A9R71240

Price List: 1.870.000 VNĐ

Giá bán: 1.020.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Chống dòng dò A9R71263 - ACTI9 IID 2P 63A 30MA AC-TYPE RESIDUAL C

A9R71263

Price List: 3.195.500 VNĐ

Giá bán: 1.743.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Chống dòng dò A9R11291 - ACTI9 IID 2P 100A 30MA AC-TYPE RESIDUAL

A9R11291

Price List: 5.263.500 VNĐ

Giá bán: 2.871.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Chống dòng dò A9R12240 - ACTI9 IID 2P 40A 100MA AC-TYPE RESIDUAL

A9R12240

Price List: 1.947.000 VNĐ

Giá bán: 1.062.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Chống dòng dò A9R12263 - ACTI9 IID 2P 63A 100MA AC-TYPE RESIDUAL

A9R12263

Price List: 2.557.500 VNĐ

Giá bán: 1.395.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Chống dòng dò A9R12291 - ACTI9 IID 2P 100A 100MA AC-TYPE RESIDUAL

A9R12291

Price List: 4.213.000 VNĐ

Giá bán: 2.298.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Chống dòng dò A9R74225 - ACTI9 IID 2P 25A 300MA AC-TYPE RESIDUAL

A9R74225

Price List: 1.963.500 VNĐ

Giá bán: 1.071.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Chống dòng dò A9R74240 - ACTI9 IID 2P 40A 300MA AC-TYPE RESIDUAL

A9R74240

Price List: 2.150.500 VNĐ

Giá bán: 1.173.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Chống dòng dò A9R74263 - ACTI9 IID 2P 63A 300MA AC-TYPE RESIDUAL

A9R74263

Price List: 2.238.500 VNĐ

Giá bán: 1.221.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Chống dòng dò A9R14291 - ACTI9 IID 2P 100A 300MA AC-TYPE RESIDUAL

A9R14291

Price List: 3.613.500 VNĐ

Giá bán: 1.971.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Chống dòng dò A9R71440 - ACTI9 IID 4P 40A 30MA AC-TYPE RESIDUAL C

A9R71440

Price List: 3.008.500 VNĐ

Giá bán: 1.641.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Chống dòng dò A9R71463 - ACTI9 IID 4P 63A 30MA AC-TYPE RESIDUAL C

A9R71463

Price List: 5.115.000 VNĐ

Giá bán: 2.790.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Chống dòng dò A9R12440 - ACTI9 IID 4P 40A 100MA AC-TYPE RESIDUAL

A9R12440

Price List: 2.678.500 VNĐ

Giá bán: 1.461.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Chống dòng dò A9R12463 - ACTI9 IID 4P 63A 100MA AC-TYPE RESIDUAL

A9R12463

Price List: 4.097.500 VNĐ

Giá bán: 2.235.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Chống dòng dò A9R74440 - ACTI9 IID 4P 40A 300MA AC-TYPE RESIDUAL

A9R74440

Price List: 2.942.500 VNĐ

Giá bán: 1.605.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Chống dòng dò A9R74463 - ACTI9 IID 4P 63A 300MA AC-TYPE RESIDUAL

A9R74463

Price List: 3.580.500 VNĐ

Giá bán: 1.953.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Chống dòng dò A9R14491 - ACTI9 IID 4P 100A 300MA AC-TYPE RESIDUAL

A9R14491

Price List: 5.901.500 VNĐ

Giá bán: 3.219.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Chống dòng dò A9R15491 - ACTI9 IID 4P 100A 300MA-S AC-TYPE RESIDU

A9R15491

Price List: 8.261.000 VNĐ

Giá bán: 4.506.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Chống dòng dò EZ9R36225 - Easy9 RCCB 2P 25A 30MA AC-type 230V

EZ9R36225

Price List: 962.500 VNĐ

Giá bán: 525.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Chống dòng dò EZ9R36240 - Easy9 RCCB 2P 40A 30MA AC-type 230V

EZ9R36240

Price List: 1.023.000 VNĐ

Giá bán: 558.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Chống dòng dò EZ9R36263 - Easy9 RCCB 2P 63A 30MA AC-type 230V

EZ9R36263

Price List: 1.072.500 VNĐ

Giá bán: 585.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Chống dòng dò EZ9R34425 - Easy9 RCCB 4P 25A 30MA AC-type 400V Resi

EZ9R34425

Price List: 1.559.800 VNĐ

Giá bán: 850.800 VNĐ

Đặt hàng
- 40%
Chống dòng dò EZ9R34463 - Easy9 RCCB 4P 63A 30MA AC-type 400V Resi

EZ9R34463

Price List: 2.222.000 VNĐ

Giá bán: 1.212.000 VNĐ

Đặt hàng
- 40%

Dành cho đại lý

Cơ hội cập nhật kịp thời những ưu đãi đặc biệt từ Chúng tôi

Dành cho đại lý

CTCP THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN
Mã số thuế:0105786990
ĐKKD/QĐTL:09/02/2012
ĐCVP: Số 16 ngõ 553 Giải Phóng - Giáp Bát - Hoàng Mai - HN
ĐT: (024)35409147 - 0912290680 - 0968095221
Email: ceo.longnguyen@gmail.com

Tuân thủ nghị định số 185/2013/ND-CP của Chính Phủ và luật quảng cáo số 16/2012/QH13 về kinh doanh bán hàng qua mạng, www.evnonline.vn không mua bán qua mạng Internet. Website chỉ là kênh thông tin giới thiệu công ty và sản phẩm Schneider, Kyoritsu