• Mr Trần Hiệp

  Mr Trần Hiệp

  0968095220

  kinhdoanh1@longnguyenvn.com


  Skype  

 • 
Mr Trọng Nghĩa

  Mr Trọng Nghĩa

  0962612755

  kinhdoanh2@longnguyenvn.com


  Skype  

 • 
Mr Đình Khuyến

  Mr Đình Khuyến

  0968095221

  kinhdoanh5@longnguyenvn.com


  Skype  

 • 
Mr Trần Quang

  Mr Trần Quang

  0984824281

  kinhdoanh6@longnguyenvn.com


  Skype  

 • 
Ms Duy Long

  Ms Duy Long

  0986209950

  kinhdoanh8@longnguyenvn.com


  Skype  

 • 
Mr Duy Long

  Mr Duy Long

  0912290680

  ceo.longnguyen@gmail.com


  Skype  

Đang truy cập Đang truy cập: 8050

Tổng truy cập Tổng truy cập: 27515625

Máy cắt không khí ACB Masterpact MTZ1/MTZ2/MTZ3 schneider

Máy cắt không khí Masterpact MTZ1 MTZ2 & MTZ3 dòng máy cắt thế hệ mới được tích hợp chương trình điều khiển từ xa qua Micrologic giúp kiểm soát máy cắt từ xa , theo dõi hoạt động của máy cắt , sự cố và khắc phục sự cố 

Máy cắt không khí Masterpact MTZ1 MTZ2 & MTZ3 thế hệ mới phạm vi từ 800A-6300A

Máy cắt không khí Masterpact MTZ1 06 3P 630A 42kA 220/440VAC loại Fixed

MTZ106H12.0x3PMF

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Máy cắt không khí Masterpact MTZ1 12 3P 1250A 42kA 220/440VAC loại Fixed

MTZ112H12.0x3PMF

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Máy cắt không khí Masterpact MTZ1 16 3P 1600A 42kA 220/440VAC loại Fixed

MTZ116H12.0x3PMF

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Máy cắt không khí Masterpact MTZ1 06 4P 630A 42kA 220/440VAC loại Fixed

MTZ106H12.0x4PMF

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Máy cắt không khí Masterpact MTZ1 08 4P 800A 42kA 220/440VAC loại Fixed

MTZ108H12.0x4PMF

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Máy cắt không khí Masterpact MTZ1 10 4P 1000A 42kA 220/440VAC loại Fixed

MTZ110H12.0x4PMF

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Máy cắt không khí Masterpact MTZ1 12 4P 1250A 42kA 220/440VAC loại Fixed

MTZ112H12.0x4PMF

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Máy cắt không khí Masterpact MTZ1 16 4P 1600A 42kA 220/440VAC loại Fixed

MTZ116H12.0x4PMF

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Máy cắt không khí Masterpact MTZ1 06 3P 630A 42kA 220/440VAC loại Drawout

MTZ106H12.0x3PMD

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Máy cắt không khí Masterpact MTZ1 08 3P 800A 42kA 220/440VAC loại Drawout

MTZ108H12.0x3PMD

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Máy cắt không khí Masterpact MTZ1 10 3P 1000A 42kA 220/440VAC loại Drawout

MTZ110H12.0x3PMD

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Máy cắt không khí Masterpact MTZ1 12 3P 1250A 42kA 220/440VAC loại Drawout

MTZ112H12.0x3PMD

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Máy cắt không khí Masterpact MTZ1 16 3P 1600A 42kA 220/440VAC loại Drawout

MTZ116H12.0x3PMD

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Máy cắt không khí Masterpact MTZ1 06 4P 630A 42kA 220/440VAC loại Fixed

MTZ106H12.0x4PMD

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Máy cắt không khí Masterpact MTZ1 08 4P 800A 42kA 220/440VAC loại Fixed

MTZ108H12.0x4PMD

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Máy cắt không khí Masterpact MTZ1 10 4P 1000A 42kA 220/440VAC loại Fixed

MTZ110H12.0x4PMD

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Máy cắt không khí Masterpact MTZ1 12 4P 1250A 42kA 220/440VAC loại Fixed

MTZ112H12.0x4PMD

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Máy cắt không khí Masterpact MTZ1 16 4P 1600A 42kA 220/440VAC loại Fixed

MTZ116H12.0x4PMD

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Máy cắt không khí Masterpact MTZ1 06 3P 630A 50kA 220/440VAC loại Fixed

MTZ106H22.0x3PMF

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Máy cắt không khí Masterpact MTZ1 08 3P 800A 50kA 220/440VAC loại Fixed

MTZ108H22.0x3PMF

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Máy cắt không khí Masterpact MTZ1 10 3P 1000A 50kA 220/440VAC loại Fixed

MTZ110H22.0x3PMF

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Máy cắt không khí Masterpact MTZ1 12 3P 1250A 50kA 220/440VAC loại Fixed

MTZ112H22.0x3PMF

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Máy cắt không khí Masterpact MTZ1 16 3P 1600A 50kA 220/440VAC loại Fixed

MTZ116H22.0x3PMF

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Máy cắt không khí Masterpact MTZ1 06 4P 630A 50kA 220/440VAC loại Fixed

MTZ106H22.0x4PMF

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Máy cắt không khí Masterpact MTZ1 08 4P 800A 50kA 220/440VAC loại Fixed

MTZ108H22.0x4PMF

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Máy cắt không khí Masterpact MTZ1 10 4P 1000A 50kA 220/440VAC loại Fixed

MTZ110H22.0x4PMF

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Máy cắt không khí Masterpact MTZ1 12 4P 1250A 50kA 220/440VAC loại Fixed

MTZ112H22.0x4PMF

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Máy cắt không khí Masterpact MTZ1 16 4P 1600A 50kA 220/440VAC loại Fixed

MTZ116H22.0x4PMF

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Máy cắt không khí Masterpact MTZ1 06 3P 630A 50kA 220/440VAC loại Drawout

MTZ106H22.0x3PMD

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Máy cắt không khí Masterpact MTZ1 08 3P 800A 50kA 220/440VAC loại Drawout

MTZ108H22.0x3PMD

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Máy cắt không khí Masterpact MTZ1 10 3P 1000A 50kA 220/440VAC loại Drawout

MTZ110H22.0x3PMD

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Máy cắt không khí Masterpact MTZ1 12 3P 1250A 50kA 220/440VAC loại Drawout

MTZ112H22.0x3PMD

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Máy cắt không khí Masterpact MTZ1 16 3P 1600A 50kA 220/440VAC loại Drawout

MTZ116H22.0x3PMD

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Máy cắt không khí Masterpact MTZ1 06 4P 630A 50kA 220/440VAC loại Drawout

MTZ106H22.0x4PMD

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Máy cắt không khí Masterpact MTZ1 08 4P 800A 50kA 220/440VAC loại Drawout

MTZ108H22.0x4PMD

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%

Dành cho đại lý

Cơ hội cập nhật kịp thời những ưu đãi đặc biệt từ Chúng tôi

Dành cho đại lý

CTCP THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN
Mã số thuế:0105786990
ĐKKD/QĐTL:09/02/2012
ĐCVP: Số 16 ngõ 553 Giải Phóng - Giáp Bát - Hoàng Mai - HN
ĐT: (024)35409147 - 0912290680 - 0968095221
Email: ceo.longnguyen@gmail.com

Tuân thủ nghị định số 185/2013/ND-CP của Chính Phủ và luật quảng cáo số 16/2012/QH13 về kinh doanh bán hàng qua mạng, www.evnonline.vn không mua bán qua mạng Internet. Website chỉ là kênh thông tin giới thiệu công ty và sản phẩm Schneider, Kyoritsu