• Mr Trần Hiệp

  Mr Trần Hiệp

  0968095220

  kinhdoanh1@longnguyenvn.com


  Skype  

 • 
Mr Trọng Nghĩa

  Mr Trọng Nghĩa

  0962612755

  kinhdoanh2@longnguyenvn.com


  Skype  

 • 
Mr Đình Khuyến

  Mr Đình Khuyến

  0968095221

  kinhdoanh5@longnguyenvn.com


  Skype  

 • 
Mr Trần Quang

  Mr Trần Quang

  0984824281

  kinhdoanh6@longnguyenvn.com


  Skype  

 • 
Ms Duy Long

  Ms Duy Long

  0986209950

  kinhdoanh8@longnguyenvn.com


  Skype  

 • 
Mr Duy Long

  Mr Duy Long

  0912290680

  ceo.longnguyen@gmail.com


  Skype  

Đang truy cập Đang truy cập: 2395

Tổng truy cập Tổng truy cập: 32958227

MCCB EasyPact EZCV250 ELCB

MCCB Easypact EZCV250 3P, 4P kiểu N, H tích hợp chống dòng rò

Aptomat chống dòng dò EZCV250N3063 - MCCB 3P 63A 25kA (0.1-1A)

EZCV250N3063

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat chống dòng dò EZCV250N3080 - MCCB 3P 80A 25kA (0.1-1A)

EZCV250N3080

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat chống dòng dò EZCV250N3100 - MCCB 3P 100A 25kA (0.1-1A)

EZCV250N3100

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat chống dòng dò EZCV250N3125 - MCCB 3P 125A 25kA (0.1-1A)

EZCV250N3125

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat chống dòng dò EZCV250N3150 - MCCB 3P 150A 25kA (0.1-1A)

EZCV250N3150

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat chống dòng dò EZCV250N3160 - MCCB 3P 160A 25kA (0.1-1A)

EZCV250N3160

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat chống dòng dò EZCV250N3175 - MCCB 3P 175A 25kA (0.1-1A)

EZCV250N3175

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat chống dòng dò EZCV250N3200 - MCCB 3P 200A 25kA (0.1-1A)

EZCV250N3200

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat chống dòng dò EZCV250N3225 - MCCB 3P 225A 25kA (0.1-1A)

EZCV250N3225

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat chống dòng dò EZCV250N3250 - MCCB 3P 250A 25kA (0.1-1A)

EZCV250N3250

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat chống dòng dò EZCV250N4063 - MCCB 4P 63A 25kA (0.1-1A)

EZCV250N4063

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat chống dòng dò EZCV250N4080 - MCCB 4P 80A 25kA (0.1-1A)

EZCV250N4080

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat chống dòng dò EZCV250N4100 - MCCB 4P 100A 25kA (0.1-1A)

EZCV250N4100

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat chống dòng dò EZCV250N4125 - MCCB 4P 125A 25kA (0.1-1A)

EZCV250N4125

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat chống dòng dò EZCV250N4150 - MCCB 4P 150A 25kA (0.1-1A)

EZCV250N4150

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat chống dòng dò EZCV250N4160 - MCCB 4P 160A 25kA (0.1-1A)

EZCV250N4160

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat chống dòng dò EZCV250N4175 - MCCB 4P 175A 25kA (0.1-1A)

EZCV250N4175

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat chống dòng dò EZCV250N4200 - MCCB 4P 200A 25kA (0.1-1A)

EZCV250N4200

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat chống dòng dò EZCV250N4225 - MCCB 4P 225A 25kA (0.1-1A)

EZCV250N4225

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat chống dòng dò EZCV250N4250 - MCCB 4P 250A 25kA (0.1-1A)

EZCV250N4250

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat chống dòng dò EZCV250H3063 - MCCB 3P 63A 0.1-1A 36kA

EZCV250H3063

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat chống dòng dò EZCV250H3080 - MCCB 3P 80A 0.1-1A 36kA

EZCV250H3080

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat chống dòng dò EZCV250H3100 - MCCB 3P 100A 0.1-1A 36kA

EZCV250H3100

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat chống dòng dò EZCV250H3125 - MCCB 3P 125A 0.1-1A 36kA

EZCV250H3125

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat chống dòng dò EZCV250H3150 - MCCB 3P 150A 0.1-1A 36kA

EZCV250H3150

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat chống dòng dò EZCV250H3160 - MCCB 3P 160A 0.1-1A 36kA

EZCV250H3160

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat chống dòng dò EZCV250H3175 - MCCB 3P 175A 0.1-1A 36kA

EZCV250H3175

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat chống dòng dò EZCV250H3200 - MCCB 3P 200A 0.1-1A 36kA

EZCV250H3200

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat chống dòng dò EZCV250H3225 - MCCB 3P 225A 0.1-1A 36kA

EZCV250H3225

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat chống dòng dò EZCV250H3250 - MCCB 3P 250A 0.1-1A 36kA

EZCV250H3250

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat chống dòng dò EZCV250H4063 - MCCB 4P 63A 0.1-1A 36kA

EZCV250H4063

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat chống dòng dò EZCV250H4080 - MCCB 4P 80A 0.1-1A 36kA

EZCV250H4080

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat chống dòng dò EZCV250H4100 - MCCB 4P 100A 0.1-1A 36kA

EZCV250H4100

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat chống dòng dò EZCV250H4125 - MCCB 4P 125A 0.1-1A 36kA

EZCV250H4125

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat chống dòng dò EZCV250H4150 - MCCB 4P 150A 0.1-1A 36kA

EZCV250H4150

Price List: 0 VNĐ

Giá bán: 0 VNĐ

Đặt hàng
- 50%

Dành cho đại lý

Cơ hội cập nhật kịp thời những ưu đãi đặc biệt từ Chúng tôi

Dành cho đại lý

CTCP THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN
Mã số thuế:0105786990
ĐKKD/QĐTL:09/02/2012
ĐCVP: Số 16 ngõ 553 Giải Phóng - Giáp Bát - Hoàng Mai - HN
ĐT: (024)35409147 - 0912290680 - 0968095221
Email: ceo.longnguyen@gmail.com

Tuân thủ nghị định số 185/2013/ND-CP của Chính Phủ và luật quảng cáo số 16/2012/QH13 về kinh doanh bán hàng qua mạng, www.evnonline.vn không mua bán qua mạng Internet. Website chỉ là kênh thông tin giới thiệu công ty và sản phẩm Schneider, Kyoritsu