• Mr Trần Hiệp

  Mr Trần Hiệp

  0968095220

  kinhdoanh1@longnguyenvn.com


  Skype  

 • 
Mr Trọng Nghĩa

  Mr Trọng Nghĩa

  0962612755

  kinhdoanh2@longnguyenvn.com


  Skype  

 • 
Mr Đình Khuyến

  Mr Đình Khuyến

  0968095221

  kinhdoanh5@longnguyenvn.com


  Skype  

 • 
Mr Trần Quang

  Mr Trần Quang

  0984824281

  kinhdoanh6@longnguyenvn.com


  Skype  

 • 
Ms Duy Long

  Ms Duy Long

  0986209950

  kinhdoanh8@longnguyenvn.com


  Skype  

 • 
Mr Duy Long

  Mr Duy Long

  0912290680

  ceo.longnguyen@gmail.com


  Skype  

Đang truy cập Đang truy cập: 1196

Tổng truy cập Tổng truy cập: 31900045

Tesys Giga Contactor LC1G Schneider

TeSys  Giga là dải công tắc tơ dòng điện cao từ 115 A đến 800 A cho các ứng dụng AC-3 (động cơ) và từ 250 A đến 1050 A cho các ứng dụng AC-1 (điện trở)

Công tắc tơ TeSys Giga, 3 cực (3NO), AC-3 <= 440V 115A, cuộn dây AC / DC 24… 48V

LC1G115BEEA

Price List: 28.386.600 VNĐ

Giá bán: 25.806.000 VNĐ

Đặt hàng
- 0%
Công tắc tơ TeSys Giga, 4 cực (4NO), AC-3 <= 440V 330A, cuộn dây AC / DC 48...130V

LC1G3304KUEN

Price List: 40.929.900 VNĐ

Giá bán: 37.209.000 VNĐ

Đặt hàng
- 0%
Công tắc tơ TeSys Giga, 4 cực (4NO), AC-3 <= 440V 265A, cuộn dây AC / DC 48...130V

LC1G2654KUEN

Price List: 31.132.200 VNĐ

Giá bán: 28.302.000 VNĐ

Đặt hàng
- 0%
Công tắc tơ TeSys Giga, 4 cực (4NO), AC-3 <= 440V 225A, cuộn dây AC / DC 48...130V

LC1G2254KUEN

Price List: 22.905.300 VNĐ

Giá bán: 20.823.000 VNĐ

Đặt hàng
- 0%
Công tắc tơ TeSys Giga, 4 cực (4NO), AC-3 <= 440V 185A, cuộn dây AC / DC 48...130V

LC1G1854KUEN

Price List: 20.801.000 VNĐ

Giá bán: 18.910.000 VNĐ

Đặt hàng
- 0%
Công tắc tơ TeSys Giga, 4 cực (4NO), AC-3 <= 440V 150A, cuộn dây AC / DC 48...130V

LC1G1504KUEN

Price List: 18.165.400 VNĐ

Giá bán: 16.514.000 VNĐ

Đặt hàng
- 0%
Công tắc tơ TeSys Giga, 4 cực (4NO), AC-3 <= 440V 115A, cuộn dây AC / DC 48...130V

LC1G1154KUEN

Price List: 18.132.400 VNĐ

Giá bán: 16.484.000 VNĐ

Đặt hàng
- 0%
Công tắc tơ TeSys Giga, 3 cực (3NO), AC-3 <= 440V 800A, cuộn dây AC / DC 48...130V

LC1G800KUEN

Price List: 67.658.800 VNĐ

Giá bán: 61.508.000 VNĐ

Đặt hàng
- 0%
Công tắc tơ TeSys Giga, 3 cực (3NO), AC-3 <= 440V 630A, cuộn dây AC / DC 48...130V

LC1G630KUEN

Price List: 67.658.800 VNĐ

Giá bán: 61.508.000 VNĐ

Đặt hàng
- 0%
Công tắc tơ TeSys Giga, 3 cực (3NO), AC-3 <= 440V 500A, cuộn dây AC / DC 48...130V

LC1G500KUEN

Price List: 45.125.300 VNĐ

Giá bán: 41.023.000 VNĐ

Đặt hàng
- 0%
Công tắc tơ TeSys Giga, 3 cực (3NO), AC-3 <= 440V 400A, cuộn dây AC / DC 48...130V

LC1G400KUEN

Price List: 33.667.700 VNĐ

Giá bán: 30.607.000 VNĐ

Đặt hàng
- 0%
Công tắc tơ TeSys Giga, 3 cực (3NO), AC-3 <= 440V 330A, cuộn dây AC / DC 48...130V

LC1G330KUEN

Price List: 32.355.400 VNĐ

Giá bán: 29.414.000 VNĐ

Đặt hàng
- 0%
Công tắc tơ TeSys Giga, 3 cực (3NO), AC-3 <= 440V 265A, cuộn dây AC / DC 48...130V

LC1G265KUEN

Price List: 24.843.500 VNĐ

Giá bán: 22.585.000 VNĐ

Đặt hàng
- 0%
Công tắc tơ TeSys Giga, 3 cực (3NO), AC-3 <= 440V 225A, cuộn dây AC / DC 48...130V

LC1G225KUEN

Price List: 18.855.100 VNĐ

Giá bán: 17.141.000 VNĐ

Đặt hàng
- 0%
Công tắc tơ TeSys Giga, 3 cực (3NO), AC-3 <= 440V 185A, cuộn dây AC / DC 48...130V

LC1G185KUEN

Price List: 17.298.600 VNĐ

Giá bán: 15.726.000 VNĐ

Đặt hàng
- 0%
Công tắc tơ TeSys Giga, 3 cực (3NO), AC-3 <= 440V 150A, cuộn dây AC / DC 48...130V

LC1G150KUEN

Price List: 15.439.600 VNĐ

Giá bán: 14.036.000 VNĐ

Đặt hàng
- 0%
Công tắc tơ TeSys Giga, 3 cực (3NO), AC-3 <= 440V 115A, cuộn dây AC / DC 48...130V

LC1G115KUEN

Price List: 15.365.900 VNĐ

Giá bán: 13.969.000 VNĐ

Đặt hàng
- 0%
Công tắc tơ TeSys Giga, 4 cực (4NO), AC-3 <= 440V 500A, cuộn dây AC / DC 100...250V

LC1G5004EHEN

Price List: 56.400.300 VNĐ

Giá bán: 51.273.000 VNĐ

Đặt hàng
- 0%
Công tắc tơ TeSys Giga, 4 cực (4NO), AC-3 <= 440V 400A, cuộn dây AC / DC 100...250V

LC1G4004EHEN

Price List: 42.490.800 VNĐ

Giá bán: 38.628.000 VNĐ

Đặt hàng
- 0%
Công tắc tơ TeSys Giga, 4 cực (4NO), AC-3 <= 440V 330A, cuộn dây AC / DC 100...250V

LC1G3304EHEN

Price List: 39.976.200 VNĐ

Giá bán: 36.342.000 VNĐ

Đặt hàng
- 0%
Công tắc tơ TeSys Giga, 4 cực (4NO), AC-3 <= 440V 265A, cuộn dây AC / DC 100...250V

LC1G2654EHEN

Price List: 31.060.700 VNĐ

Giá bán: 28.237.000 VNĐ

Đặt hàng
- 0%
Công tắc tơ TeSys Giga, 4 cực (4NO), AC-3 <= 440V 225A, cuộn dây AC / DC 100...250V

LC1G2254EHEN

Price List: 22.551.100 VNĐ

Giá bán: 20.501.000 VNĐ

Đặt hàng
- 0%
Công tắc tơ TeSys Giga, 4 cực (4NO), AC-3 <= 440V 185A, cuộn dây AC / DC 100...250V

LC1G1854EHEN

Price List: 20.791.100 VNĐ

Giá bán: 18.901.000 VNĐ

Đặt hàng
- 0%
Công tắc tơ TeSys Giga, 4 cực (4NO), AC-3 <= 440V 150A, cuộn dây AC / DC 100...250V

LC1G1504EHEN

Price List: 18.461.300 VNĐ

Giá bán: 16.783.000 VNĐ

Đặt hàng
- 0%
Công tắc tơ TeSys Giga, 4 cực (4NO), AC-3 <= 440V 115A, cuộn dây AC / DC 100...250V

LC1G1154EHEN

Price List: 18.323.800 VNĐ

Giá bán: 16.658.000 VNĐ

Đặt hàng
- 0%
Công tắc tơ TeSys Giga, 3 cực (3NO), AC-3 <= 440V 800A, cuộn dây AC / DC 100...250V

LC1G800EHEN

Price List: 68.745.600 VNĐ

Giá bán: 62.496.000 VNĐ

Đặt hàng
- 0%
Công tắc tơ TeSys Giga, 3 cực (3NO), AC-3 <= 440V 630A, cuộn dây AC / DC 100...250V

LC1G630EHEN

Price List: 68.745.600 VNĐ

Giá bán: 62.496.000 VNĐ

Đặt hàng
- 0%
Công tắc tơ TeSys Giga, 3 cực (3NO), AC-3 <= 440V 500A, cuộn dây AC / DC 100...250V

LC1G500EHEN

Price List: 45.331.000 VNĐ

Giá bán: 41.210.000 VNĐ

Đặt hàng
- 0%
Công tắc tơ TeSys Giga, 3 cực (3NO), AC-3 <= 440V 400A, cuộn dây AC / DC 100...250V

LC1G400EHEN

Price List: 33.870.100 VNĐ

Giá bán: 30.791.000 VNĐ

Đặt hàng
- 0%
Công tắc tơ TeSys Giga, 3 cực (3NO), AC-3 <= 440V 330A, cuộn dây AC / DC 100...250V

LC1G330EHEN

Price List: 32.283.900 VNĐ

Giá bán: 29.349.000 VNĐ

Đặt hàng
- 0%
Công tắc tơ TeSys Giga, 3 cực (3NO), AC-3 <= 440V 265A, cuộn dây AC / DC 100...250V

LC1G265EHEN

Price List: 24.772.000 VNĐ

Giá bán: 22.520.000 VNĐ

Đặt hàng
- 0%
Công tắc tơ TeSys Giga, 3 cực (3NO), AC-3 <= 440V 225A, cuộn dây AC / DC 100...250V

LC1G225EHEN

Price List: 18.846.300 VNĐ

Giá bán: 17.133.000 VNĐ

Đặt hàng
- 0%
Công tắc tơ TeSys Giga, 3 cực (3NO), AC-3 <= 440V 185A, cuộn dây AC / DC 100...250V

LC1G185EHEN

Price List: 17.289.800 VNĐ

Giá bán: 15.718.000 VNĐ

Đặt hàng
- 0%
Công tắc tơ TeSys Giga, 3 cực (3NO), AC-3 <= 440V 150A, cuộn dây AC / DC 100...250V

LC1G150EHEN

Price List: 15.579.300 VNĐ

Giá bán: 14.163.000 VNĐ

Đặt hàng
- 0%
Công tắc tơ TeSys Giga, 3 cực (3NO), AC-3 <= 440V 115A, cuộn dây AC / DC 100...250V

LC1G115EHEN

Price List: 15.504.500 VNĐ

Giá bán: 14.095.000 VNĐ

Đặt hàng
- 0%

Dành cho đại lý

Cơ hội cập nhật kịp thời những ưu đãi đặc biệt từ Chúng tôi

Dành cho đại lý

CTCP THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN
Mã số thuế:0105786990
ĐKKD/QĐTL:09/02/2012
ĐCVP: Số 16 ngõ 553 Giải Phóng - Giáp Bát - Hoàng Mai - HN
ĐT: (024)35409147 - 0912290680 - 0968095221
Email: ceo.longnguyen@gmail.com

Tuân thủ nghị định số 185/2013/ND-CP của Chính Phủ và luật quảng cáo số 16/2012/QH13 về kinh doanh bán hàng qua mạng, www.evnonline.vn không mua bán qua mạng Internet. Website chỉ là kênh thông tin giới thiệu công ty và sản phẩm Schneider, Kyoritsu