CB bảo vệ động cơ GV2

GV2 bảo vệ động cơ lên đến 15kW chuyên biệt cho động cơ

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2ME01 3P 0.1-0.16A

GV2ME01

Price List: 1.089.000 VNĐ

Giá bán: 534.600 VNĐ

Đặt hàng
- 46%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2ME02 3P 0.16-0.25A

GV2ME02

Price List: 1.089.000 VNĐ

Giá bán: 534.600 VNĐ

Đặt hàng
- 46%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2ME03 3P 0.25-0.4A

GV2ME03

Price List: 1.089.000 VNĐ

Giá bán: 534.600 VNĐ

Đặt hàng
- 46%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2ME04 3P 0.4-0.63A

GV2ME04

Price List: 1.089.000 VNĐ

Giá bán: 534.600 VNĐ

Đặt hàng
- 46%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2ME05 3P 0.63-1.0A

GV2ME05

Price List: 1.131.900 VNĐ

Giá bán: 555.660 VNĐ

Đặt hàng
- 46%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2ME06 3P 1.0-1.6A

GV2ME06

Price List: 1.179.200 VNĐ

Giá bán: 578.880 VNĐ

Đặt hàng
- 46%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2ME07 3P 1.6-2.5A

GV2ME07

Price List: 1.179.200 VNĐ

Giá bán: 578.880 VNĐ

Đặt hàng
- 46%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2ME08 3P 2.5-4.0A

GV2ME08

Price List: 1.179.200 VNĐ

Giá bán: 578.880 VNĐ

Đặt hàng
- 46%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2ME10 3P 4.0-6.3A

GV2ME10

Price List: 1.179.200 VNĐ

Giá bán: 578.880 VNĐ

Đặt hàng
- 46%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2ME14 3P 6.0-10A

GV2ME14

Price List: 1.290.300 VNĐ

Giá bán: 633.420 VNĐ

Đặt hàng
- 46%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2ME16 3P 9.0-14A

GV2ME16

Price List: 1.362.900 VNĐ

Giá bán: 669.060 VNĐ

Đặt hàng
- 46%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2ME20 3P 13-18A

GV2ME20

Price List: 1.362.900 VNĐ

Giá bán: 669.060 VNĐ

Đặt hàng
- 46%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2ME21 3P 17-23A

GV2ME21

Price List: 1.362.900 VNĐ

Giá bán: 669.060 VNĐ

Đặt hàng
- 46%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2ME22 3P 20-25A

GV2ME22

Price List: 1.362.900 VNĐ

Giá bán: 669.060 VNĐ

Đặt hàng
- 46%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2ME32 3P 24-32A

GV2ME32

Price List: 1.362.900 VNĐ

Giá bán: 669.060 VNĐ

Đặt hàng
- 46%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2P01 3P 0.1-0.16A

GV2P01

Price List: 1.362.900 VNĐ

Giá bán: 706.230 VNĐ

Đặt hàng
- 43%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2P02 3P 0.16-0.25A

GV2P02

Price List: 1.362.900 VNĐ

Giá bán: 706.230 VNĐ

Đặt hàng
- 43%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2P03 3P 0.25-0.4A

GV2P03

Price List: 1.362.900 VNĐ

Giá bán: 706.230 VNĐ

Đặt hàng
- 43%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2P04 3P 0.40-0.63A

GV2P04

Price List: 1.362.900 VNĐ

Giá bán: 706.230 VNĐ

Đặt hàng
- 43%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2P05 3P 0.63-1.0A

GV2P05

Price List: 1.414.600 VNĐ

Giá bán: 733.020 VNĐ

Đặt hàng
- 43%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2P06 3P1.0-1.6A

GV2P06

Price List: 1.472.900 VNĐ

Giá bán: 763.230 VNĐ

Đặt hàng
- 43%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2P07 3P 1.6-2.5A

GV2P07

Price List: 1.472.900 VNĐ

Giá bán: 763.230 VNĐ

Đặt hàng
- 43%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2P08 3P 2.4-4A

GV2P08

Price List: 1.472.900 VNĐ

Giá bán: 763.230 VNĐ

Đặt hàng
- 43%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2P10 3P 4.0-6.3A

GV2P10

Price List: 1.472.900 VNĐ

Giá bán: 763.230 VNĐ

Đặt hàng
- 43%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2P14 3P 6-10A

GV2P14

Price List: 1.612.600 VNĐ

Giá bán: 835.620 VNĐ

Đặt hàng
- 43%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2P16 3P 9-14A

GV2P16

Price List: 1.703.900 VNĐ

Giá bán: 882.930 VNĐ

Đặt hàng
- 43%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2P203P 13-18A

GV2P20

Price List: 1.703.900 VNĐ

Giá bán: 882.930 VNĐ

Đặt hàng
- 43%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2P21 3P 17-23A

GV2P21

Price List: 1.703.900 VNĐ

Giá bán: 882.930 VNĐ

Đặt hàng
- 43%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2P22 3P 20-25A

GV2P22

Price List: 1.703.900 VNĐ

Giá bán: 882.930 VNĐ

Đặt hàng
- 43%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2P32 3P 24-32A

GV2P32

Price List: 1.703.900 VNĐ

Giá bán: 882.930 VNĐ

Đặt hàng
- 43%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2LE03 3P 0.4A

GV2LE03

Price List: 1.036.200 VNĐ

Giá bán: 536.940 VNĐ

Đặt hàng
- 43%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2LE04 3P 0.63A

GV2LE04

Price List: 1.036.200 VNĐ

Giá bán: 536.940 VNĐ

Đặt hàng
- 43%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2LE05 3P 1A

GV2LE05

Price List: 1.075.800 VNĐ

Giá bán: 557.460 VNĐ

Đặt hàng
- 43%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2LE06 3P 1.6A

GV2LE06

Price List: 1.120.900 VNĐ

Giá bán: 580.830 VNĐ

Đặt hàng
- 43%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2LE07 3P 2.5A

GV2LE07

Price List: 1.120.900 VNĐ

Giá bán: 580.830 VNĐ

Đặt hàng
- 43%

Dành cho đại lý

Cơ hội cập nhật kịp thời những ưu đãi đặc biệt từ Chúng tôi

Dành cho đại lý

CTCP THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN
Mã số thuế:0105786990
ĐKKD/QĐTL:09/02/2012
ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim, Hoàng Mai, HN
ĐT: (024)35409147 - 0912290680
Email: ceo@longnguyenvn.com

Tuân thủ nghị định số 185/2013/ND-CP của Chính Phủ và luật quảng cáo số 16/2012/QH13 về kinh doanh bán hàng qua mạng, www.evnonline.vn không mua bán qua mạng Internet. Website chỉ là kênh thông tin giới thiệu công ty và sản phẩm Schneider, Kyoritsu