CB bảo vệ động cơ GV2

GV2 bảo vệ động cơ lên đến 15kW chuyên biệt cho động cơ

Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2ME01 - 3P 0.1-0.16A

GV2ME01

Price List: 1.140.700 VNĐ

Giá bán: 534.055 VNĐ

Đặt hàng
- 48.5%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2ME02 - 3P 0.16-0.25A

GV2ME02

Price List: 1.140.700 VNĐ

Giá bán: 534.055 VNĐ

Đặt hàng
- 48.5%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2ME03 - 3P 0.25-0.4A

GV2ME03

Price List: 1.140.700 VNĐ

Giá bán: 534.055 VNĐ

Đặt hàng
- 48.5%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2ME04 - 3P 0.4-0.63A

GV2ME04

Price List: 1.140.700 VNĐ

Giá bán: 534.055 VNĐ

Đặt hàng
- 48.5%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2ME05 - 3P 0.63-1.0A

GV2ME05

Price List: 1.184.700 VNĐ

Giá bán: 554.655 VNĐ

Đặt hàng
- 48.5%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2ME06 - 3P 1.0-1.6A

GV2ME06

Price List: 1.235.300 VNĐ

Giá bán: 578.345 VNĐ

Đặt hàng
- 48.5%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2ME07 - 3P 1.6-2.5A

GV2ME07

Price List: 1.235.300 VNĐ

Giá bán: 578.345 VNĐ

Đặt hàng
- 48.5%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2ME08 - 3P 2.5-4.0A

GV2ME08

Price List: 1.235.300 VNĐ

Giá bán: 578.345 VNĐ

Đặt hàng
- 48.5%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2ME10 - 3P 4.0-6.3A

GV2ME10

Price List: 1.235.300 VNĐ

Giá bán: 578.345 VNĐ

Đặt hàng
- 48.5%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2ME14 - 3P 6.0-10A

GV2ME14

Price List: 1.351.900 VNĐ

Giá bán: 632.935 VNĐ

Đặt hàng
- 48.5%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2ME16 - 3P 9.0-14A

GV2ME16

Price List: 1.427.800 VNĐ

Giá bán: 668.470 VNĐ

Đặt hàng
- 48.5%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2ME20 - 3P 13-18A

GV2ME20

Price List: 1.427.800 VNĐ

Giá bán: 668.470 VNĐ

Đặt hàng
- 48.5%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2ME21 - 3P 17-23A

GV2ME21

Price List: 1.427.800 VNĐ

Giá bán: 668.470 VNĐ

Đặt hàng
- 48.5%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2ME22 - 3P 20-25A

GV2ME22

Price List: 1.427.800 VNĐ

Giá bán: 668.470 VNĐ

Đặt hàng
- 48.5%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2ME32 - 3P 24-32A

GV2ME32

Price List: 1.427.800 VNĐ

Giá bán: 668.470 VNĐ

Đặt hàng
- 48.5%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2P01 - 3P 0.1-0.16A

GV2P01

Price List: 1.403.600 VNĐ

Giá bán: 733.700 VNĐ

Đặt hàng
- 42.5%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2P02 - 3P 0.16-0.25A

GV2P02

Price List: 1.403.600 VNĐ

Giá bán: 733.700 VNĐ

Đặt hàng
- 42.5%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2P03 - 3P 0.25-0.4A

GV2P03

Price List: 1.403.600 VNĐ

Giá bán: 733.700 VNĐ

Đặt hàng
- 42.5%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2P04 - 3P 0.40-0.63A

GV2P04

Price List: 1.403.600 VNĐ

Giá bán: 733.700 VNĐ

Đặt hàng
- 42.5%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2P05 - 3P 0.63-1.0A

GV2P05

Price List: 1.457.500 VNĐ

Giá bán: 761.875 VNĐ

Đặt hàng
- 42.5%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2P06 - 3P1.0-1.6A

GV2P06

Price List: 1.516.900 VNĐ

Giá bán: 792.925 VNĐ

Đặt hàng
- 42.5%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2P07 - 3P 1.6-2.5A

GV2P07

Price List: 1.516.900 VNĐ

Giá bán: 792.925 VNĐ

Đặt hàng
- 42.5%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2P08 - 3P 2.4-4A

GV2P08

Price List: 1.516.900 VNĐ

Giá bán: 792.925 VNĐ

Đặt hàng
- 42.5%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2P10 - 3P 4.0-6.3A

GV2P10

Price List: 1.516.900 VNĐ

Giá bán: 792.925 VNĐ

Đặt hàng
- 42.5%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2P14 - 3P 6-10A

GV2P14

Price List: 1.661.000 VNĐ

Giá bán: 868.250 VNĐ

Đặt hàng
- 42.5%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2P16 - 3P 9-14A

GV2P16

Price List: 1.754.500 VNĐ

Giá bán: 917.125 VNĐ

Đặt hàng
- 42.5%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2P20- 3P 13-18A

GV2P20

Price List: 1.754.500 VNĐ

Giá bán: 917.125 VNĐ

Đặt hàng
- 42.5%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2P21 - 3P 17-23A

GV2P21

Price List: 1.754.500 VNĐ

Giá bán: 917.125 VNĐ

Đặt hàng
- 42.5%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2P22 - 3P 20-25A

GV2P22

Price List: 1.754.500 VNĐ

Giá bán: 917.125 VNĐ

Đặt hàng
- 42.5%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2P32 - 3P 24-32A

GV2P32

Price List: 1.754.500 VNĐ

Giá bán: 917.125 VNĐ

Đặt hàng
- 42.5%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2LE03 - 3P 0.4A

GV2LE03

Price List: 1.067.000 VNĐ

Giá bán: 557.750 VNĐ

Đặt hàng
- 42.5%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2LE04 - 3P 0.63A

GV2LE04

Price List: 1.067.000 VNĐ

Giá bán: 557.750 VNĐ

Đặt hàng
- 42.5%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2LE05 - 3P 1A

GV2LE05

Price List: 1.107.700 VNĐ

Giá bán: 579.025 VNĐ

Đặt hàng
- 42.5%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2LE06 - 3P 1.6A

GV2LE06

Price List: 1.155.000 VNĐ

Giá bán: 603.750 VNĐ

Đặt hàng
- 42.5%
Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ GV2LE07 - 3P 2.5A

GV2LE07

Price List: 1.155.000 VNĐ

Giá bán: 603.750 VNĐ

Đặt hàng
- 42.5%

Dành cho đại lý

Cơ hội cập nhật kịp thời những ưu đãi đặc biệt từ Chúng tôi

Dành cho đại lý

CTCP THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN
Mã số thuế:0105786990
ĐKKD/QĐTL:09/02/2012
ĐCVP: Số 16 ngõ 553 Giải Phóng - Giáp Bát - Hoàng Mai - HN
ĐT: (024)35409147 - 0912290680 - 0968095221
Email: ceo.longnguyen@gmail.com

Tuân thủ nghị định số 185/2013/ND-CP của Chính Phủ và luật quảng cáo số 16/2012/QH13 về kinh doanh bán hàng qua mạng, www.evnonline.vn không mua bán qua mạng Internet. Website chỉ là kênh thông tin giới thiệu công ty và sản phẩm Schneider, Kyoritsu