MCCB Easypact CVS LV5

MCCB Easypact CVS loại 3P, 4P kiểu B/F/N

Aptomat LV510300MCCB 3P 16A 25kA

LV510300

Price List: 2.610.300 VNĐ

Giá bán: 1.186.500 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat LV510301MCCB 3P 25A 25kA

LV510301

Price List: 2.610.300 VNĐ

Giá bán: 1.186.500 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat LV510302MCCB 3P 32A 25kA

LV510302

Price List: 2.610.300 VNĐ

Giá bán: 1.186.500 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat LV510303MCCB 3P 40A 25kA

LV510303

Price List: 2.610.300 VNĐ

Giá bán: 1.186.500 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat LV510304MCCB 3P 50A 25kA

LV510304

Price List: 2.610.300 VNĐ

Giá bán: 1.186.500 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat LV510305MCCB 3P 63A 25kA

LV510305

Price List: 2.610.300 VNĐ

Giá bán: 1.186.500 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat LV510306MCCB 3P 80A 25kA

LV510306

Price List: 2.637.800 VNĐ

Giá bán: 1.199.000 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat LV510307MCCB 3P 100A 25kA

LV510307

Price List: 2.637.800 VNĐ

Giá bán: 1.199.000 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat LV516302MCCB 3P 125A 25kA

LV516302

Price List: 3.335.200 VNĐ

Giá bán: 1.516.000 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat LV516303MCCB 3P 160A 25kA

LV516303

Price List: 4.240.500 VNĐ

Giá bán: 1.927.500 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat LV525302MCCB 3P 200A 25kA

LV525302

Price List: 4.953.300 VNĐ

Giá bán: 2.251.500 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat LV525303MCCB 3P 250A 25kA

LV525303

Price List: 5.555.000 VNĐ

Giá bán: 2.525.000 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat LV510310MCCB 4P 16A 25kA

LV510310

Price List: 3.487.000 VNĐ

Giá bán: 1.585.000 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat LV510311MCCB 4P 25A 25kA

LV510311

Price List: 3.487.000 VNĐ

Giá bán: 1.585.000 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat LV510312MCCB 4P 32A 25kA

LV510312

Price List: 3.487.000 VNĐ

Giá bán: 1.585.000 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat LV510313MCCB 4P 40A 25kA

LV510313

Price List: 3.487.000 VNĐ

Giá bán: 1.585.000 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat LV510314MCCB 4P 50A 25kA

LV510314

Price List: 3.487.000 VNĐ

Giá bán: 1.585.000 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat LV510315MCCB 4P 63A 25kA

LV510315

Price List: 3.487.000 VNĐ

Giá bán: 1.585.000 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat LV510316MCCB 4P 80A 25kA

LV510316

Price List: 3.688.300 VNĐ

Giá bán: 1.676.500 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat LV510317MCCB 4P 100A 25kA

LV510317

Price List: 3.688.300 VNĐ

Giá bán: 1.676.500 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat LV516312MCCB 4P 125A 25kA

LV516312

Price List: 5.017.100 VNĐ

Giá bán: 2.280.500 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat LV516313MCCB 4P 160A 25kA

LV516313

Price List: 5.710.100 VNĐ

Giá bán: 2.595.500 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat LV525312MCCB 4P 200A 25kA

LV525312

Price List: 6.853.000 VNĐ

Giá bán: 3.115.000 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat LV525313MCCB 4P 250A 25kA

LV525313

Price List: 7.768.200 VNĐ

Giá bán: 3.531.000 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat LV510330MCCB 3P 16A 36kA

LV510330

Price List: 2.709.300 VNĐ

Giá bán: 1.231.500 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat LV510331MCCB 3P 25A 36kA

LV510331

Price List: 2.709.300 VNĐ

Giá bán: 1.231.500 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat LV510332MCCB 3P 32A 36kA

LV510332

Price List: 2.709.300 VNĐ

Giá bán: 1.231.500 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat LV510333MCCB 3P 40A 36kA

LV510333

Price List: 2.709.300 VNĐ

Giá bán: 1.231.500 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat LV510334MCCB 3P 50A 36kA

LV510334

Price List: 2.709.300 VNĐ

Giá bán: 1.231.500 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat LV510335MCCB 3P 63A 36kA

LV510335

Price List: 2.709.300 VNĐ

Giá bán: 1.231.500 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat LV510336MCCB 3P 80A 36kA

LV510336

Price List: 2.810.500 VNĐ

Giá bán: 1.277.500 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat LV510337MCCB 3P 100A 36kA

LV510337

Price List: 2.810.500 VNĐ

Giá bán: 1.277.500 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat LV516332MCCB 3P 125A 36kA

LV516332

Price List: 3.612.400 VNĐ

Giá bán: 1.642.000 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat LV516333MCCB 3P 160A 36kA

LV516333

Price List: 4.565.000 VNĐ

Giá bán: 2.075.000 VNĐ

Đặt hàng
- 50%
Aptomat LV525332MCCB 3P 200A 36kA

LV525332

Price List: 5.594.600 VNĐ

Giá bán: 2.543.000 VNĐ

Đặt hàng
- 50%

Dành cho đại lý

Cơ hội cập nhật kịp thời những ưu đãi đặc biệt từ Chúng tôi

Dành cho đại lý

CTCP THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN
Mã số thuế:0105786990
ĐKKD/QĐTL:09/02/2012
ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim, Hoàng Mai, HN
ĐT: (024)35409147 - 0912290680
Email: ceo@longnguyenvn.com

Tuân thủ nghị định số 185/2013/ND-CP của Chính Phủ và luật quảng cáo số 16/2012/QH13 về kinh doanh bán hàng qua mạng, www.evnonline.vn không mua bán qua mạng Internet. Website chỉ là kênh thông tin giới thiệu công ty và sản phẩm Schneider, Kyoritsu