• Mr Trần Hiệp

  Mr Trần Hiệp

  0968095220

  kinhdoanh1@longnguyenvn.com


  Skype  

 • 
Mr Trọng Nghĩa

  Mr Trọng Nghĩa

  0962612755

  kinhdoanh2@longnguyenvn.com


  Skype  

 • 
Mr Đình Khuyến

  Mr Đình Khuyến

  0968095221

  kinhdoanh5@longnguyenvn.com


  Skype  

 • 
Mr Trần Quang

  Mr Trần Quang

  0984824281

  kinhdoanh6@longnguyenvn.com


  Skype  

 • 
Ms Duy Long

  Ms Duy Long

  0986209950

  kinhdoanh8@longnguyenvn.com


  Skype  

 • 
Mr Duy Long

  Mr Duy Long

  0912290680

  ceo.longnguyen@gmail.com


  Skype  

Đang truy cập Đang truy cập: 2653

Tổng truy cập Tổng truy cập: 29111783

Biến tần ATV630 Schneider

Biến tần ATV630 với các chức năng dành riêng cho xử lý Công nghiệp và Tiện ích cho 3 giai đoạn động cơ đồng bộ, không đồng bộ và đặc biệt từ 0,75 HP đến 1200 HP.

Biến tần ATV630C11N4 - ATV630 VSD, 400-480V, 3PH, 110kW, IP-21

ATV630C11N4

Price List: 241.395.000 VNĐ

Giá bán: 115.211.250 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV630C11N4F - ATV630 IP21 110KW 400V/440

ATV630C11N4F

Price List: 521.427.500 VNĐ

Giá bán: 248.863.125 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV630C13N4 - ATV630 VSD, 400-480V, 3PH, 132kW, IP-21

ATV630C13N4

Price List: 253.627.000 VNĐ

Giá bán: 121.049.250 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV630C13N4F - ATV630 IP21 IP21 132KW 400V/440

ATV630C13N4F

Price List: 539.506.000 VNĐ

Giá bán: 257.491.500 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV630C16N4 - ATV630 VSD, 400-480V, 3PH, 160kW, IP-21

ATV630C16N4

Price List: 290.994.000 VNĐ

Giá bán: 138.883.500 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV630C16N4F - ATV630 IP21 IP21 160KW 400V/440

ATV630C16N4F

Price List: 552.018.500 VNĐ

Giá bán: 263.463.375 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV630C20N4F - ATV630 IP21 IP21 200KW 400V/440

ATV630C20N4F

Price List: 896.599.000 VNĐ

Giá bán: 427.922.250 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV630C25N4F - ATV630 IP21 IP21 250KW 400V/440

ATV630C25N4F

Price List: 944.273.000 VNĐ

Giá bán: 450.675.750 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV630C31N4F - ATV630 IP21 IP21 315KW 400V/440

ATV630C31N4F

Price List: 920.293.000 VNĐ

Giá bán: 439.230.750 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV630D11M3 - ATV630 VSD, 200-240V, 3PH, 11kW, IP-21

ATV630D11M3

Price List: 74.965.000 VNĐ

Giá bán: 35.778.750 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV630D11N4 - ATV630 VSD, 400-480V, 3PH, 11kW, IP-21

ATV630D11N4

Price List: 49.621.000 VNĐ

Giá bán: 23.682.750 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV630D15M3 - ATV630 VSD, 200-240V, 3PH,15kW, IP-21

ATV630D15M3

Price List: 89.556.500 VNĐ

Giá bán: 42.742.875 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV630D15N4 - ATV630 VSD, 400-480V, 3PH,15kW, IP-21

ATV630D15N4

Price List: 67.408.000 VNĐ

Giá bán: 32.172.000 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV630D18M3 - ATV630 VSD, 200-240V, 3PH, 18.5kW, IP-21

ATV630D18M3

Price List: 94.380.000 VNĐ

Giá bán: 45.045.000 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV630D18N4 - ATV630 VSD, 400-480V, 3PH, 18.5kW, IP-21

atv630d18n4

Price List: 68.876.500 VNĐ

Giá bán: 32.872.875 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV630D22M3 - ATV630 VSD, 200-240V, 3PH, 22kW, IP-21

ATV630D22M3

Price List: 95.386.500 VNĐ

Giá bán: 45.525.375 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV630D22N4 - ATV630 VSD, 400-480V, 3PH, 22kW, IP-21

ATV630D22N4

Price List: 71.907.000 VNĐ

Giá bán: 34.319.250 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV630D30M3 - ATV630 VSD, 200-240V, 3PH, 30kW, IP-21

ATV630D30M3

Price List: 144.705.000 VNĐ

Giá bán: 69.063.750 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV630D30N4 - ATV630 VSD, 400-480V, 3PH, 30kW, IP-21

ATV630D30N4

Price List: 90.359.500 VNĐ

Giá bán: 43.126.125 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV630D37M3 - ATV630 VSD, 200-240V, 3PH, 37kW, IP-21

ATV630D37M3

Price List: 156.211.000 VNĐ

Giá bán: 74.555.250 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV630D37N4 - ATV630 VSD, 400-480V, 3PH, 37kW, IP-21

ATV630D37N4

Price List: 92.911.500 VNĐ

Giá bán: 44.344.125 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV630D45M3 - ATV630 VSD, 200-240V, 3PH, 45kW, IP-21

ATV630D45M3

Price List: 179.685.000 VNĐ

Giá bán: 85.758.750 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV630D45N4 - ATV630 VSD, 400-480V, 3PH, 45kW, IP-21

ATV630D45N4

Price List: 97.377.500 VNĐ

Giá bán: 46.475.625 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV630D55M3 - ATV630 VSD, 200-240V, 3PH, 55kW, IP-21

ATV630D55M3

Price List: 244.106.500 VNĐ

Giá bán: 116.505.375 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV630D55N4 - ATV630 VSD, 400-480V, 3PH, 55kW, IP-21

ATV630D55N4

Price List: 138.314.000 VNĐ

Giá bán: 66.013.500 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV630D75M3 - ATV630 VSD, 200-240V, 3PH, 75kW, IP-21

ATV630D75M3

Price List: 238.480.000 VNĐ

Giá bán: 113.820.000 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV630D75N4 - ATV630 VSD, 400-480V, 3PH, 75kW, IP-21

ATV630D75N4

Price List: 145.310.000 VNĐ

Giá bán: 69.352.500 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV630D90N4 - ATV630 VSD, 400-480V, 3PH, 90kW, IP-21

ATV630D90N4

Price List: 174.141.000 VNĐ

Giá bán: 83.112.750 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV630U07M3 - ATV630 VSD, 200-240V, 3PH, 0.75kW, IP-21

ATV630U07M3

Price List: 39.721.000 VNĐ

Giá bán: 18.957.750 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV630U07N4 - ATV630 VSD, 400-480V, 3PH, 0.75kW, IP-21

ATV630U07N4

Price List: 39.858.500 VNĐ

Giá bán: 19.023.375 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV630U15M3 - ATV630 VSD, 200-240V, 3PH, 1.5kW, IP-21

ATV630U15M3

Price List: 41.035.500 VNĐ

Giá bán: 19.585.125 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV630U15N4 - ATV630 VSD, 400-480V, 3PH, 1.5kW, IP-21

ATV630U15N4

Price List: 40.106.000 VNĐ

Giá bán: 19.141.500 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV630U22M3 - ATV630 VSD, 200-240V, 3PH, 2.2kW, IP-21

ATV630U22M3

Price List: 44.671.000 VNĐ

Giá bán: 21.320.250 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV630U22N4 - ATV630 VSD, 400-480V, 3PH, 2.2kW, IP-21

ATV630U22N4

Price List: 40.804.500 VNĐ

Giá bán: 19.474.875 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%
Biến tần ATV630U30M3 - ATV630 VSD, 200-240V, 3PH, 3.0kW, IP-21

ATV630U30M3

Price List: 46.167.000 VNĐ

Giá bán: 22.034.250 VNĐ

Đặt hàng
- 47.5%

Dành cho đại lý

Cơ hội cập nhật kịp thời những ưu đãi đặc biệt từ Chúng tôi

Dành cho đại lý

CTCP THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN
Mã số thuế:0105786990
ĐKKD/QĐTL:09/02/2012
ĐCVP: Số 16 ngõ 553 Giải Phóng - Giáp Bát - Hoàng Mai - HN
ĐT: (024)35409147 - 0912290680 - 0968095221
Email: ceo.longnguyen@gmail.com

Tuân thủ nghị định số 185/2013/ND-CP của Chính Phủ và luật quảng cáo số 16/2012/QH13 về kinh doanh bán hàng qua mạng, www.evnonline.vn không mua bán qua mạng Internet. Website chỉ là kênh thông tin giới thiệu công ty và sản phẩm Schneider, Kyoritsu