Khởi động từ LC1D25M7 - 3P(3 NO) - AC-3 -  440 V 25 A - 220 V AC coil
- 42%

Khởi động từ LC1D25M7 - 3P(3 NO) - AC-3 - 440 V 25 A - 220 V AC coil

  • Mã SP: LC1D25M7
  • Price list: 1.025.200 đ
  • Giá bán: 540.560 đ
  • Thương hiệu: Schneider
  • Nước sản xuất: Indonesia
  • Tình trạng: Có sẵn
Số lượng Đặt mua

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

Khoi dong tu LC1D 4P AC3 40A

LC1D40008E7

Price List: 5.485.700 VNĐ

Giá bán: 2.892.460 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Khởi động từ LC1D098B7 - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - 440 V 20 A - 24 V AC coil

LC1D098B7

Price List: 1.419.000 VNĐ

Giá bán: 748.200 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Khởi động từ LC1D098ED - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - 440 V 20 A - 48 V DC coil

LC1D098ED

Price List: 2.108.700 VNĐ

Giá bán: 1.111.860 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Khởi động từ LC1D098F7 - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - 440 V 20 A - 110 V AC coil

LC1D098F7

Price List: 1.419.000 VNĐ

Giá bán: 748.200 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Khởi động từ LC1D098FD - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - 440 V 20 A - 110 V DC coil

LC1D098FD

Price List: 2.108.700 VNĐ

Giá bán: 1.111.860 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Khởi động từ LC1D098GD - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - 440 V 20 A - 125 V DC coil

LC1D098GD

Price List: 2.108.700 VNĐ

Giá bán: 1.111.860 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Khởi động từ LC1D098JD - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - 440 V 20 A - 12 V DC coil

LC1D098JD

Price List: 2.108.700 VNĐ

Giá bán: 1.111.860 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Khởi động từ LC1D098BD - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - 440 V 20 A - 24 V DC coil

LC1D098BD

Price List: 2.108.700 VNĐ

Giá bán: 1.111.860 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Khởi động từ LC1D098D7 - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - 440 V 20 A - 42 V AC coil

LC1D098D7

Price List: 1.419.000 VNĐ

Giá bán: 748.200 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Khởi động từ LC1D098E7 - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - 440 V 20 A - 48 V AC coil

LC1D098E7

Price List: 1.419.000 VNĐ

Giá bán: 748.200 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Khởi động từ LC1D098M7 - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - 440 V 20 A - 220 V AC coil

LC1D098M7

Price List: 1.419.000 VNĐ

Giá bán: 748.200 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Khởi động từ LC1D098MD - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - 440 V 20 A - 220 V DC coil

LC1D098MD

Price List: 2.108.700 VNĐ

Giá bán: 1.111.860 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Khởi động từ LC1D098N7 - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - 440 V 20 A - 415 V AC coil

LC1D098N7

Price List: 1.419.000 VNĐ

Giá bán: 748.200 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Khởi động từ LC1D098P7 - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - 440 V 20 A - 230 V AC coil

LC1D098P7

Price List: 1.419.000 VNĐ

Giá bán: 748.200 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Khởi động từ LC1D098Q7 - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - 440 V 20 A - 380 V AC coil

LC1D098Q7

Price List: 1.419.000 VNĐ

Giá bán: 748.200 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Khởi động từ LC1D098R7 - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - 440 V 20 A - 440 V AC coil

LC1D098R7

Price List: 1.419.000 VNĐ

Giá bán: 748.200 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Khởi động từ LC1D098SD - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - 440 V 20 A - 72 V DC coil

LC1D098SD

Price List: 2.108.700 VNĐ

Giá bán: 1.111.860 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Khởi động từ LC1D098U7 - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - 440 V 20 A - 240 V AC coil

LC1D098U7

Price List: 1.419.000 VNĐ

Giá bán: 748.200 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Khởi động từ LC1D098UD - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - 440 V 20 A - 250 V DC coil

LC1D098UD

Price List: 2.108.700 VNĐ

Giá bán: 1.111.860 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Khởi động từ LC1D098V7 - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - 440 V 20 A - 400 V AC coil

LC1D098V7

Price List: 1.419.000 VNĐ

Giá bán: 748.200 VNĐ

Đặt hàng
- 42%
Khởi động từ LC1D09AL - 3P(3 NO) - AC-3 - 440 V 9 A -  5 V DC coil

LC1D09AL

Price List: 831.600 VNĐ

Giá bán: 389.340 VNĐ

Đặt hàng
- 48.5%
Khởi động từ LC1D09CD - 3P(3 NO) - AC-3 - 440 V 9 A - 36 V DC coil

LC1D09CD

Price List: 776.600 VNĐ

Giá bán: 363.590 VNĐ

Đặt hàng
- 48.5%
Khởi động từ LC1D09D7 - 3P(3 NO) - AC-3 - 440 V 9 A - 42 V AC coil

LC1D09D7

Price List: 458.700 VNĐ

Giá bán: 214.755 VNĐ

Đặt hàng
- 48.5%
Khởi động từ LC1D09E7 - 3P(3 NO) - AC-3 - 440 V 9 A - 48 V AC coil

LC1D09E7

Price List: 458.700 VNĐ

Giá bán: 214.755 VNĐ

Đặt hàng
- 48.5%
Khởi động từ LC1D09ED - 3P(3 NO) - AC-3 - 440 V 9 A - 48 V DC coil

LC1D09ED

Price List: 776.600 VNĐ

Giá bán: 363.590 VNĐ

Đặt hàng
- 48.5%
Khởi động từ LC1D09BL - 3P(3 NO) - AC-3 - 440 V 9 A - 24 V DC coil

LC1D09BL

Price List: 831.600 VNĐ

Giá bán: 389.340 VNĐ

Đặt hàng
- 48.5%
Khởi động từ LC1D09B7 - 3P(3 NO) - AC-3 - 440 V 9 A - 24 V AC coil

LC1D09B7

Price List: 458.700 VNĐ

Giá bán: 214.755 VNĐ

Đặt hàng
- 48.5%
Khởi động từ LC1D09BD - 3P(3 NO) - AC-3 - 440 V 9 A - 24 V DC coil

LC1D09BD

Price List: 776.600 VNĐ

Giá bán: 363.590 VNĐ

Đặt hàng
- 48.5%
Khởi động từ LC1D09F7 - 3P(3 NO) - AC-3 - 440 V 9 A - 110 V AC coil

LC1D09F7

Price List: 458.700 VNĐ

Giá bán: 214.755 VNĐ

Đặt hàng
- 48.5%
Khởi động từ LC1D09FD - 3P(3 NO) - AC-3 - 440 V 9 A - 110 V DC coil

LC1D09FD

Price List: 776.600 VNĐ

Giá bán: 363.590 VNĐ

Đặt hàng
- 48.5%

Đặc điểm

Chủ yếu
dòng sản phẩm
TeSys D
 
phạm vi
TeSys
 
tên sản phẩm
TeSys D
 
sản phẩm hoặc loại thành phần
Contactor
 
tên ngắn thiết bị
LC1D
 
ứng dụng contactor
Kiểm soát động cơ 
tải điện trở
 
loại sử dụng
AC-1 
AC-3 
AC-4
 
mô tả cực
3P
 
cấu tạo liên kết cực
3 KHÔNG
 
[Ue] đánh giá điện áp hoạt động
<= 300 V DC cho mạch điện 
<= 690 V AC 25 ... 400 Hz cho mạch điện
 
[Ie] đánh giá vận hành hiện tại
25 A (<= 60 ° C) tại <= 440 V AC AC-3 cho mạch điện 
40 A (<= 60 ° C) tại <= 440 V AC AC-1 cho mạch điện
 
động cơ điện kW
11 kW ở 380 ... 400 V AC 50/60 Hz AC-3 
15 kW ở 500 V AC 50/60 Hz AC-3 
15 kW ở 660 ...